אנרגיה מתחדשת

אנרגיה מתחדשת

בשונה משריפת פחם לטובת ייצור אנרגיה, אנרגיה מתחדשת איננה מזהמת את הסביבה בתהליך הייצור ואינה מכלה את מקור האנרגיה שלה. פחם שנשרף משחרר לאוויר רעלים רבים, פחמן דו חמצני וחום. שאריות הפחם השרוף נקברות באדמה ומזהמות מי תהום ומקורות טבע. ייצור של אנרגיה מתחדשת איננו גורם לאמור לעיל בתהליך הפקת האנרגיה.

ישנם כמה מקורות של אנרגיה מתחדשת, אשר נמצאים בשימוש נרחב יותר או פחות בארץ ובעולם. המוכר לכולם הוא הפתרון הסולארי. אנרגיה מתחדשת סולארית יעילה ושומרת על נצילות לאורך שנים רבות. ייצור חשמל סולארי איננו מפחית מכמות השמש שמגיעה אלינו ואינו מכלה את קרני השמש או החום ולכן הוא מקור אנרגיה מתחדשת. גם אם ירוצף כדור הארץ בפאנלים סולאריים כמו שנאמני סביבה רבים היו רוצים לראות, השמש תמשיך לזרוח עלינו.זו התשובה לשאלה מהי אנרגיה מתחדשת

מקור אנרגיה מתחדשת פופולארי נוסף הוא ייצור אנרגיה מהרוח. בעיקר באירופה אפשר לראות מאות ואלפי טורבינות רוח שמנצלות את משבי הרוח לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת זמינה. גם במקרה הזה, סיבוב כנפי הטורבינות לא פוגע כהו זה במשבי הרוח ולא יגרום לכלותם. גם לאחר סיבוב הטורבינות לאורך ימים וחודשים, הרוח תמשיך לנשוב מסביבנו.

מקורות אנרגיה מתחדשת נוספים שנמצאים בשלבי ייצור ראשוניים או בפיתוח והרצה: אנרגיה מתחדשת גיאו טרמית- אשר עושה שימוש בחום הכלוא מתחת לקרום כדור הארץ. חום זה זמין ומחפש כל הזמן את דרכו לפני השטח, באותה דרך ארוכה שהוא עושה הצליחו מדענים לרתום אותו לטובת ייצור אנרגיה מתחדשת יעילה. אנרגיה מתחדשת במקורות מים- הן בשימוש בכוחם של נחלים ונהרות, הן בשימוש בכוח הגלים והן בשימוש בכוחו של תהליך הגאות והשפל ניתן לייצר אנרגיה יעילה ונקייה. מקורות מים גם הם אינם מתכלים בתהליך הייצור וימשיכו בכוחם גם לאחר השימוש בהם לייצר אנרגיה

אפשרות התגובות סגורה