maximizer.1הסטארט אפ הישראלית טיגו (Tigo) תספק את פתרונות הגדלת הניצולת בפאנלים סולאריים שלה לחברת הענק האמריקאית AGA. חברת AGA מהגדולות בארה”ב בתחום חיפוי מבנים בזכוכית ואלומיניום. AGA תספק את הזכוכית וציפוי הסיליקון לקולטי שמש פוטו וולטאיים אשר בתוכם תשולב הטכנולוגיה של טיגו. טיגו תספק את האלקטרוניקה שהופכת את הזכוכית לקולט שמש. המיזם המשותף של טיגו ו AGA קיבל מענק מהממשל האמריקאי ע”י כך שהתקנת הפאנל תיחשב כהוצאה וחיפוי הזכוכית למבנה יהיה זכאי לסיבסוד של 30% מהעלות ע”י הממשל האמריקאי ועוד סיבסוד נוסף משתנה ממדינה למדינה ע”פ החלטה.

הפרוייט מוגדר כפרוייקט תשתית לאומי משום שעד היום פתרונות האנרגיה הסולארית ניתנו רק למבני תעשיה, מסחר, מבנים ציבוריים ושטחים פתוחים. הפרוייקט יאפשר בעצם למגזר הפרטי של תושבי בנייינים לקחת חלק בטרנד הסולארי ולהרוויח גם הוא מהסבסוד העודף שנוצר ע”י מכירה של החשמל הסולארי לחברת החשמל.

טיגו מדווחת על צבר הזמנות של מעל 100 מגה וואט וצפי הכנסות של 20 מליון שקל ב 2010. החברה בתהליך בדיקה של ייצור המוני בסין עקב עודפי הביקוש שנוצרו