01
Aug
מופיע בקטגוריות: עתיד סולארי ותוייג:

העתיד של שוק האנרגיה העולמי, העתיד שיצעיד את האנרגיה לדורות הבאים ויבטל כמעט לחלוטין את התלות בנפט ומוצריו הוא העתיד הסולארי

אפשרות התגובות סגורה