בתהליך של אנרגיה מתחדשת בניגוד לזו מדלקים מאובנים, המקורות מהם היא מופקת אינם מתכלים לאחר השימוש. תמריצים כלכליים בעולם לשימוש באנרגיות מתחדשות התגברו בשנים האחרונות, אך בישראל, על אף ועידת קופנהגן המתקרבת, הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת עדיין בחיתוליו.

אפשרות התגובות סגורה