אנרגיה ירוקה היא אנרגיה אשר אינה מזהמת את הסביבה הטבעית בה אנו חיים, בניגוד לאנרגיה כיום המיוצרת מדלקי מאובנים. יישמו האנרגיה הירוקה הם אנרגיה סולארית, מים רוח וביומאסה.

אפשרות התגובות סגורה