מימון למערכות סולאריות הוא תחום חדש אשר חולקים אותו בנקים מובילים בישראל וחברות מימון פרטיות. מי מתוך אידיאולוגיה ומי מתוך ראיה כלכלית נטו מבין שמערכות סולאריות הן עתיד כלכלי ירוק.

אפשרות התגובות סגורה