מספר פתרונות קיימים ללקיחת הלוואה למערכת סולארית אשר מאפשרית ללקוח לממן את עלות של התקנת מערכת סולארית באופן פרטי או עסקי.

אפשרות התגובות סגורה