תוכנית ממשלתית לעידוד הקמת תחנות סולאריות בנגב ובערבה אושרה בתחילת שנת 2009. יעד התוכנית הוא הקמת תחנה סולארית אחת לשנה כדי להגדיל את השימוש באנרגיה מתחדשת ל 10% עד שנת 2020.

אפשרות התגובות סגורה