בתהליך של אנרגיה מתחדשת בניגוד לזו מדלקים מאובנים, המקורות מהם היא מופקת אינם מתכלים לאחר השימוש. תמריצים כלכליים בעולם לשימוש באנרגיות מתחדשות התגברו בשנים האחרונות, אך בישראל, על אף ועידת קופנהגן המתקרבת, הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת עדיין בחיתוליו.


404 Not Found

Not Found

The requested URL /get/index.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.