אנרגיה מתחדשת, מקורה בתהליכי טבע מתמשכים, כלומר עצם ייצור האנרגיה המתחדשת אינו פוגע במקור האנרגיה ואינו משנה אותו בצורה ניכרת.

אפשרות התגובות סגורה