אנרגיה מתחדשת היא מילה נרדפת כיום לחשיבה סביבתית.אנרגיה מתחדשת מהשמש היא המשאב הזמין ביותר כיום בישראל.

אפשרות התגובות סגורה