אנרגיה ירוקה היא אנרגיה אשר אינה מזהמת את הסביבה הטבעית בה אנו חיים, בניגוד לאנרגיה כיום המיוצרת מדלקי מאובנים. יישמו האנרגיה הירוקה הם אנרגיה סולארית, מים רוח וביומאסה.