אנרגיה ירוקה היא אנרגיה אשר אינה מזהמת את הסביבה הטבעית בה אנו חיים, בניגוד לאנרגיה כיום המיוצרת מדלקי מאובנים. יישמו האנרגיה הירוקה הם אנרגיה סולארית, מים רוח וביומאסה.


404 Not Found

Not Found

The requested URL /get/index.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.