ההגדרה המילונית של אנרגיה ירוקה, היא אנרגיה אשר אינה מזהמת את הסביבה בתהליך הייצור שלה. אנרגיה ירוקה עומדת למול תהליכי ייצור אנרגיה אחרים ומוכרים לכולנו, על ידי שריפת דלק, מאובנים ועוד. דרכי הפקת אנרגיה אלו, פולטות מזהמים בעצם השריפה ומזהמים את הסביבה. מעבר לענני רעלים, תהליך זה כמובן מגביר את התחממות כדור הארץ. קידום אנרגיה […]

אפשרות התגובות סגורה