שוק הסולאר מתרחב
בימים אלו נחתמה אחת העסקאות המעניינות ביותר בשוק האנרגיה הסולארית בישראל, שממשיך לייצר עיסקאות חדשות לבקרים. חברת פז סולאר, המרחיבה את פעילותה בשנה האחרונה, חתמה על הסכם התקשרות עם קיבוץ שזה בוקר להקמת 2 תחנות כוח סולאריות בהספק של 10 מגה וואט
2 תחנות כוח סולאריות יוקמו בשדה בוקר
לפי ההסכם שנתחם בין פז סולאר, מקבוצת פז, לבין קיבוץ שדה בוקר, תוכל פז סולר להקים 2 תחנות כוח סולאריות בשטחי הקיבוץ שיוקצו לכך. תחנות הכוח הסולאריות יעבדו בטכנולוגית התאים הפוטו וולטאים. פז סולאר, זרוע האנרגיה הסולארית של פז, הוקמה כדי להקים מערכות סולאריות ונחשבת לאחת החברות המובילות בשוק כיום
תחנות הכוח הסולאריות שיוקמו ע”י פז סולאר, יתוחזקו ויופעלו ע”י החברה למשך 20 שנה. קיבוץ שדה בוקר יקצה כ 200-300 דונם לצורך הקמת תחנות הכוח הסולאריות. בקרוב אמורות להתפרסם תקנות של רשות החשמל בנושא הקמת תחנות כוח סולאריות בהיקף של 5 מדה וואט. תקנות אלו עשויות לעודד חשמל סולארי אשר יוזרם לרשת החשמל הארצית ויצמצם את הצורך במקורות אנרגיה מתכלים. רק לאחר פרסום תקנות אלו תחל בנית תכנות הכוח הסולאריות. תקנות אלו מבטיחות ליזמי תחנות הכוח הסולאריות תקבולים קבועים מחברת החשמל למשך 20 שנה.
חשיבות המיקום של תחנות הכוח הסולאריות
בחירת האזור בו יוקמו תחנות הכוח הסולאריות הוא חשוב כשלעצמו. בזור רמת הנגב, בו ממוקמם קיבוץ שדה בוקר, תנאי קרינת השמש הינם אופטימאליים עבור תחנת כוח סולארית. החזון אותו ייזם בן גוריון, תושב המקום, ממש קורם עור וגידים בדמות תחנות כוח סולאריות המנצלות את המשאב הכי זמין בנגב – השמש.
במתחם אשלים הסמוך לשטחים שאותרו, עומדת להיות מוקמת תחנת כוח סולארית נוספת – תחנת אשלים. התחנה תגבול בשטחים שאותרו ע”י קיבוץ שדה בוקר. חברת גואסקור הספרדית, בעלת ידע ונסיון רב בתחום הקמת תחנות כוח סולאריות, מצטרפת לפז סולאר במכרז התחנות הסולאריות. חברת גואסקור מקימה תחנות כוח סולאריות ברחבי אירופה ומייצר חלק מהציוד המשמש את תחנות הכוח הסולאריות שהיא מקימה.
פז סולאר מרחיבה פעילותה
פז סולאר הינה חברת בת בקבוצת פז והוקמה בתחילת השנה תחת חטיבת התעשיות והשירותים של הקבוצה שהחליטה להיכנס לתחום האנרגיות המתחדשות. מאז הקמתה עוסקת החברה בהתקנת מערכות אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו וולטאית ללקוחות פרטיים ומסחריים. הקמת תחנות הכוח הסולאריות היא צעד משמעותי שנעשה בתקופה בה תעשיית האנרגיה הסולארית מתפתחת בקצב מהיר. הקמה של תחנות כוח סולאריות ע”י חברה כמו פז סולאר מהווה יתרון מבחינת מימון, הקמה ותפעול של תחנה כזו לארוך שנים רבות.

שוק הסולאר מתרחב

תחנות כוח סולאריותבימים אלו נחתמה אחת העסקאות המעניינות ביותר בשוק האנרגיה הסולארית בישראל, שממשיך לייצר עיסקאות חדשות לבקרים. חברת פז סולאר, מרחיבה את פעילותה במרץ .

בשנה האחרונה, חתמה על הסכם התקשרות עם קיבוץ שזה בוקר להקמת 2 תחנות כוח סולאריות בהספק של 10 מגה וואט

2 תחנות כוח סולאריות יוקמו בשדה בוקר

לפי ההסכם שנתחם בין פז סולאר, מקבוצת פז, לבין קיבוץ שדה בוקר, תוכל פז סולר להקים 2 תחנות כוח סולאריות בשטחי הקיבוץ שיוקצו לכך. תחנות הכוח הסולאריות יעבדו בטכנולוגית התאים הפוטו וולטאים. פז סולאר, זרוע האנרגיה הסולארית של פז, הוקמה כדי להקים מערכות סולאריות ונחשבת לאחת החברות המובילות בשוק כיום

תחנות הכוח הסולאריות שיוקמו ע”י פז סולאר, יתוחזקו ויופעלו ע”י החברה למשך 20 שנה. קיבוץ שדה בוקר יקצה כ 200-300 דונם לצורך הקמת תחנות הכוח הסולאריות. בקרוב אמורות להתפרסם תקנות של רשות החשמל בנושא הקמת תחנות כוח סולאריות בהיקף של 5 מדה וואט. תקנות אלו עשויות לעודד חשמל סולארי אשר יוזרם לרשת החשמל הארצית ויצמצם את הצורך במקורות אנרגיה מתכלים. רק לאחר פרסום תקנות אלו תחל בנית תכנות הכוח הסולאריות. תקנות אלו מבטיחות ליזמי תחנות הכוח הסולאריות תקבולים קבועים מחברת החשמל למשך 20 שנה.

חשיבות המיקום של תחנות הכוח הסולאריות

תחנות כוח סולאריותבחירת האזור בו יוקמו תחנות הכוח הסולאריות הוא חשוב כשלעצמו. בזור רמת הנגב, בו ממוקמם קיבוץ שדה בוקר, תנאי קרינת השמש הינם אופטימאליים עבור מערכות סולאריות. החזון אותו ייזם בן גוריון, תושב המקום, ממש קורם עור וגידים בדמות תחנות כוח סולאריות המנצלות את המשאב הכי זמין בנגב – השמש.

במתחם אשלים הסמוך לשטחים שאותרו, עומדת להיות מוקמת תחנת כוח סולארית נוספת – תחנת אשלים. התחנה תגבול בשטחים שאותרו ע”י קיבוץ שדה בוקר. חברת גואסקור הספרדית, בעלת ידע ונסיון רב בתחום הקמת תחנות כוח סולאריות, מצטרפת לפז סולאר במכרז התחנות הסולאריות. חברת גואסקור מקימה תחנות כוח סולאריות ברחבי אירופה ומייצר חלק מהציוד המשמש את תחנות הכוח הסולאריות שהיא מקימה.

פז סולאר מרחיבה פעילותה

פז סולאר הינה חברת בת בקבוצת פז והוקמה בתחילת השנה תחת חטיבת התעשיות והשירותים של הקבוצה שהחליטה להיכנס לתחום האנרגיות המתחדשות. מאז הקמתה עוסקת החברה בהתקנת מערכות אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו וולטאית ללקוחות פרטיים ומסחריים. הקמת תחנות הכוח הסולאריות היא צעד משמעותי שנעשה בתקופה בה תעשיית האנרגיה הסולארית מתפתחת בקצב מהיר. הקמה של תחנות כוח סולאריות ע”י חברה כמו פז סולאר מהווה יתרון מבחינת מימון, הקמה ותפעול של תחנה כזו לארוך שנים רבות.