הקלות במימון למערכות סולאריותצעד נוסף להקלה על בעלי מערכות החשמל הסולארי ועל כל אלה המעוניינים לרכוש מערכות סולאריות כאלה. השבוע אישרה רשות החשמל את ההקלות הנוספות בתחום מימון מערכות סולאריות . החלטת רשות החשמל  מאפשרת ליצרן של חשמל סולארי למסור כתב התחייבות בלתי חוזרת.  כתב התחיבות זה  מעביר אוטומטית את התשלומים שניתנים ליצרן החשמל הסולארי מחברת החשמל לחשבון המיועד לכך.

כתב ההתחייבות, המכיל תנאי שיעבוד על התמורה מחשמל סולארי לטובת הגוף המממן, מקל מאוד על נושא המימון של מערכות אנרגיה סולאריות. גורמים מממנים כגון בנקים וחברות אשראי דרשו שיעבוד זה כתנאי למימון מערכות סולאריות ועד היום לא ניתן היה לבצע זאת. מה שתרם להעברת ההחלטה היה הבנות עם חברת החשמל שבעבר התנגדה להעביר את הכספים לחשבונות שאינם של בעלי המערכות הסולארית, בשל רצונה לקזז ממנו במצב של חוב. כאמור, עניין זה נפתר ע”י שיעבוד התקבולים מחברת החשמל ישירות לגוף המממן ובכך מימון המערכות הסולאריות יעשה קל יותר.

קבל מידע עוד היום לגבי מימון למערכות סולאריות ותרוויח

משמעות ההחלטה של רשות החשמל בנוגע לשעבוד ההחזרים לטובת המממן נוגעת בעיקר לבעלי מערכות סולאריות קטנות כגון בתים פרטיים ומשותפים, מוסדות ציבוריים, מבני חקלאות (לולים, רפתות), בתי עסק ובתי ספר . ההחלטה תקל על גופים אלו לקבל מימון להקמה של מערכות סולאריות, שעד היום נתקל בקשיים ועצר עסקאות רבות.

התיקון בנושא המימון שעשתה רשות החשמל נוגע הן לצרכנים ביתיים בעלי מתקן פוטו וולטאי או מתקן להפקת חשמל מהרוח בהספק של 4 קילו-וואט ומעלה. על צרכנים עם מתקנים מתחת ל 4 קילו וואט  לא יכול התיקון לגבי מימון המערכות הסולאריות משום שאין עליהם מגבלות מס והעלויות הן קטנות יחסית.

החלטה זו מצטרפת לרפורמה בתחום המתקנים לצריכת חשמל עצמית שאישרה רשות החשמל ביולי 2008. החלטה זו מאפשרת העברת העודפים המיוצרים ממערכות חשמל סולארי  לרשת החשמל. מאז עברה החלטה זו חוברו כ 200 מתקנים סולאריים שמייצרים 2 מגה-וואט חשמל בארץ. מאז עברה ההחלטה הבינו הנוגעים בדבר כי יש להרחיב את התקנה על מנת לאפשר הקלות במימון המערכות הסולאריות. ההחלטה שעברה זה עתה תקדם את תחום המערכות הסולאריות הקטנות והבינוניות על ידי כך שתקל את מימון המערכות האלה.

החלטת רשות החשמל מיוני  2008 מחייבת את חברת החשמל לקנות חשמל בתעריף עודף מבעלי מערות סולאריות כדי לעודד ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. את החשמל מחויבת חברת החשמל לקנות בתעריף עודף למשך 20 שנה.

צעד זה הוא עוד שלב חשוב בדרך למהפכת האנרגיה הסולארית בישראל. הקלה על מימון מערכות אלו ע”י שיעבוד ההחזרים ישירות למממן עצמו הופכת את התהליך לכמעט נטול סיכון הן מבחינת הצרכן והם מבחינת הגוף הממן-  הבנק או חברת האשראי. הלוואות סולאריות ניתנות כיום על ידי כל הבנקים בישראל. המימון הוא חלק חשוב בעשרת הדיבות להתקנת מערכת סולארית וחשוב לעמוד על המספרים המדוייקים.

צעד נוסף בדרך להקלה על בעלי מערכות החשמל הסולארי ועל אלה המעוניינים לרכוש מערכות סולאריות כאלה. השבוע אישרה רשות החשמל הקלות נוספות בתחום מימון מערכות סולאריות .

החלטת רשות החשמל מאפשרת ליצרן של חשמל סולארי למסור כתב התחייבות בלתי חוזרת. כתב התחיבות זה מעביר אוטומטית את התשלומים שניתנים ליצרן החשמל הסולארי מ חברת החשמל לחשבון המיועד לכך.

הקלות במימון למערכות סולאריותכתב ההתחייבות, המכיל תנאי שיעבוד על התמורה מחשמל סולארי לטובת הגוף המממן, מקל מאוד על נושא המימון של מערכות אנרגיה סולאריות. גורמים מממנים כגון בנקים וחברות אשראי דרשו שיעבוד זה כתנאי למימון מערכות סולאריות ועד היום לא ניתן היה לבצע זאת. מה שתרם להעברת ההחלטה היה הבנות עם חברת החשמל שבעבר התנגדה להעביר את הכספים לחשבונות שאינם של בעלי המערכות הסולארית, בשל רצונה לקזז ממנו במצב של חוב. כאמור, עניין זה נפתר ע”י שיעבוד התקבולים מחברת החשמל ישירות לגוף המממן ובכך מימון המערכות הסולאריות יעשה קל יותר.

משמעות ההחלטה של רשות החשמל בנוגע לשעבוד ההחזרים לטובת המממן נוגעת בעיקר לבעלי מערכות סולאריות קטנות כגון בתים פרטיים ומשותפים, מוסדות ציבוריים, מבני חקלאות (לולים, רפתות), בתי עסק ובתי ספר . ההחלטה תקל על גופים אלו לקבל מימון להקמה של מערכות סולאריות, שעד היום נתקל בקשיים ועצר עסקאות רבות.

התיקון בנושא המימון שעשתה רשות החשמל נוגע הן לצרכנים ביתיים בעלי מתקן פוטו וולטאי או מתקן להפקת חשמל מהרוח בהספק של 4 קילו-וואט ומעלה. על צרכנים עם מתקנים מתחת ל 4 קילו וואט לא יכול התיקון לגבי מימון המערכות הסולאריות משום שאין עליהם מגבלות מס והעלויות הן קטנות יחסית.

החלטה זו מצטרפת לרפורמה בתחום המתקנים לצריכת חשמל עצמית שאישרה רשות החשמל ביולי 2008. החלטה זו מאפשרת העברת העודפים המיוצרים ממערכות חשמל סולארי לרשת החשמל. מאז עברה החלטה זו חוברו כ 200 מתקנים סולאריים שמייצרים 2 מגה-וואט חשמל בארץ. מאז עברה ההחלטה הבינו הנוגעים בדבר כי יש להרחיב את התקנה על מנת לאפשר הקלות במימון המערכות הסולאריות. ההחלטה שעברה זה עתה תקדם את תחום המערכות הסולאריות הקטנות והבינוניות על ידי כך שתקל את מימון המערכות האלה.

החלטת רשות החשמל מיוני 2008 מחייבת את חברת החשמל לקנות חשמל בתעריף עודף מבעלי מערות סולאריות כדי לעודד ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. את החשמל מחויבת חברת החשמל לקנותהקלות במימון למערכות סולאריותבתעריף עודף למשך 20 שנה.

צעד זה הוא עוד שלב חשוב בדרך למהפכת האנרגיה הסולארית בישראל. הקלה על מימון מערכות אלו ע”י שיעבוד ההחזרים ישירות למממן עצמו הופכת את התהליך לכמעט נטול סיכון הן מבחינת הצרכן והם מבחינת הגוף הממן- הבנק או חברת האשראי. הלוואות סולאריות ניתנות כיום על ידי כל הבנקים בישראל.