חשמל סולאריהמודעות העולה בעולם לאיכות הסביבה ולנזקים האקולוגיים, בצד משבר האנרגיה הפקוד את העולם בשנים האחרונות, הביאו את הצורך בחשמל ירוק ונקי, חשמל סולארי. משבר זה גרם לפיתוח מואץ של מקורות  אנרגיה מתחדשת ומקומית שיורידו את התלות בדלקים מחצביים.

ישראל כיום תלויה באופן נואש באספקת דלקים מחצביים ממדינות אחרות. תלות זו, וחוסר היציבות הקים בשווקי האנרגיה בעולם, שם את ישראל בעמדת נחיתות. המשאב הנפוץ והבלתי מתכלה בישראל הוא השמש. כמות קרינת השמש השנתית היא 200 קילו וואט לשעה למטר רבוע. לישראל פוטנציאל רב לייצר חשמל סולארי בכמויות גדולות ובעלות יחסית נמוכה ע”י ניצול יתרון זה.

חשמל סולארי הינו תעשייה בעלת אחוזי הצמיחה הגבוהים ביותר בתעשיית האנרגיה העולמית. הצמיחה הרבה ביותר בענף החשמל הסולארי נרשמה בשנים האחרונות בתחום החשמל הסולארי הפוטו וולטאי. הצמיחה בשוק החשמל הסולארי התאפשרה הודות לשלל תוכניות ממשלתיות שהראשונה בהם התחילה ב 2004 בגרמניה. משם התפשטה התוכנית לעידוד ייצור חשמל סולארי למדינות רבות כגון ספרד, ארה”ב, קוריאה, יוון, איטליה, קנדה, צרפת ומדינות רבות. תוכניות לעידוד ייצור חשמל סולארי בעצם מחליטות כי החשמל המיוצר במערכות הסולאריות יימכר חזרה לרשת החשמל במחיר הגבוה בד”כ פי 4-5 מהמחיר שאותו הצרכן משלם, ומשם מקור הרווח.הצמיחה בשוק החשמל הסולארי צפויה להיות גבוה ביותר בשנים האחרונות. לפי בנקי השקעות בעולם, עשויה הצמיחה בשוק החשמל הסולארי להיות 40-50% בשנה עד סוף העשור הנוכחי.

חשוב לדעת: בחודש יולי 2008 נכנסה לתוקפה החלטה חדשה של רשות החשמל שתפקידה לעודד ייצור חשמל סולארי בישראל. התקנה לעידוד ייצור חשמל סולארי מדברת על מכירה של חשמל סולארי במחיר של 2 ₪ לקוט”ש לעומת 50 אג’, מחיר הצרכן. ההתחייבות של חברת החשמל לקניית החשמל הסולארי היא ל 20 שנה מיום התקנת המערכת הסולארית.


התקנה לעידוד ייצור חשמל סולארי מתירה לבתים פרטיים לייצר חשמל סולארי בהיקף של 15 קילו וואט שעה, כאשר בית ממוצע בישראל צורך רק 3.5 ואת העודף למכור חזרה לחברת החשמל דרך מונה חשמל מאושר. ההגבלה לייצור חשמל סולארי לעסקים היא עד 50 קילו וואט שעה.

צור עימנו קשר על מנת ללמוד איך גם אתה יכול ליצור חשמל סולארי ובכך גם לתרום לאיכות הסביבה וגם לקדם את הייצור והשימוש של חשמל סולארי נקי.