DIYחברת LG הכריזה לאחרונה על המצאה של ספר אלקטרוני סולארי ראשון מסוגו בעולם. הספר האלקטרוני, שנמכר כיום ע”י ענקיות ספרים ידועות כאתר אמאזון האינטרנטי וחברת בארנס אנד נובלס הוא מהמוצרים המוצלחים של התקופה האחרונה. כעת יוצאת הגרסה הסולארית הראשונה של מוצר חביב זה שנטען באמצעות אנרגית השמש בלבד.

הספר הדיגיטאלי הסולארי הינו מוצר המיועד בעיקר לקוראים כבדים של ספרים דיגיטאליים שאינם יכולים להרשות לעצמם סיום בטרייה או למטיילים שלא נמצאים ליד מקורות חשמל. ספר דיגיטאלי באופן כללי הוא מוצר שאינו צורך חשמל רב, כך שמעבר לאנרגיה סולארית עשוי להיות בהחלט מספיק לתפעולו

כדי למנוע תוספת משקל לספר הדיגיטאלי שלה, שוקלים התאים הסולאריים שבו 20 גרם בלבד, גודלם הוא של כרטיס אשראי ועוביים 7 מילימטר בלבד. הספר הדיגיטאלי הסולארי יוכל לעבוד יום שלם אחרי חשיפה לשמש של 4-5 שעות בלבד. החברה עדיין עובדת על שיפור יכולות הספר הדיגיטאלי הסולארי ומצפה להוציאו לשוק ב 2012.

חברת LG הכריזה לאחרונה על המצאה של ספר אלקטרוני סולארי ראשון מסוגו בעולם. הספר האלקטרוני, שנמכר כיום ע”י ענקיות ספרים ידועות כאתר אמאזון האינטרנטי וחברת בארנס אנד נובלס הוא מהמוצרים המוצלחים של התקופה האחרונה. כעת יוצאת הגרסה הסולארית הראשונה של מוצר חביב זה שנטען באמצעות אנרגית השמש בלבד.
הספר הדיגיטאלי הסולארי הינו מוצר המיועד בעיקר לקוראים כבדים של ספרים דיגיטאליים שאינם יכולים להרשות לעצמם סיום בטרייה או למטיילים שלא נמצאים ליד מקורות חשמל. ספר דיגיטאלי באופן כללי הוא מוצר שאינו צורך חשמל רב, כך שמעבר לאנרגיה סולארית עשוי להיות בהחלט מספיק לתפעולו
כדי למנוע תוספת משקל לספר הדיגיטאלי שלה, שוקלים התאים הסולאריים שבו 20 גרם בלבד, גודלם הוא של כרטיס אשראי ועוביים 7 מילימטר בלבד. הספר הדיגיטאלי הסולארי יוכל לעבוד יום שלם אחרי חשיפה לשמש של 4-5 שעות בלבד. החברה עדיין עובדת על שיפור יכולות הספר הדיגיטאלי הסולארי ומצפה להוציאו לשוק ב 2012.