רישיון למתקנים סולאריים בינונייםעם תחילת 2010 רשות החשמל החליטה ב07.01.2010 להסדיר את התעריפים, אמות המידה, נהלי אגף הרישוי והפיקוח למתן רישיון מותנה ואישור תעריף ונוסח של  רישיון מותנה למתקנים סולאריים .  בהספקים למתקני ייצור חשמל סולאריים הגדולים מKWP50 בתעריף של 1.49 ש”ח לקוו”טש.

הסדרה זו מיועדת ליצרני חשמל בעלי רישיון בטכנולוגיה סולארית ובכלל זה בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או אחרת המזרימים את כל האנרגיה שתיוצר במתקן לרשת החלוקה בהספק מותקן שלא יפחת מ51 קילוואט. תעריף ההזנה למערכות אלא יעמוד על 1.49 ש”ח לקווט”ש.

הסדרה התעריפית זו תחול עד להשגת כמות מותקנת של 300 מגוואט במצטבר בפריסה ארצית או עד לסוף שנת 2017 , לפי המוקדם מביניהם, לפי פריסה תעריפית תלוית-כמויות. מובהר בזה, כי במסגרת הכמות הכוללת בהסדרה זו, תתאפשר הקמת מתקנים בטכנולוגיה סולארית שאינה רק פוטו- וולטאית אלא גם סולארית- תרמית, סטרלינג או אחר בהיקף כולל של עד – 10% (MWP30) ממכסת ההספק ואינו עושה שימוש בדלק פוסילי לייצור האנרגיה.

ההסדר התעריפי יהיה תלוי כמות, בהתאם למתווה הבא:

שנה כמות מגוואט שנתית

מקסימאלית לאישור

תעריף

כמות מצטברת
2010-2011 50 מגווט 50 מגווט
2012 65 מגווט 115 מגווט
2013 85 מגווט 200 מגווט
2014 100 מגווט 300 מגווט

התעריפים האמורים יופחתו בשיעור של 5% החל משנת 2012 ועד שנת 2014 כולל. משנת 2014 ואילך התעריף לא יופחת עד למיצוי הכמות או עד לסוף שנת 2017 המוקדם מבניהם.

מוטי אבני, מנכ”ל גרינטופס מערכות סולאריות בתגובתו “הסדרת המכסות מבורכת, אם כי התעריף נמוך ובקושי מאפשר לעמוד בסטנדרטים גבוההים שהשחקנים הגדולים בשוק היו מעוניינים בהם. יתרה מכך – רשות החשמל אינה מסייעת בכך שהם דורשים שלחברה מתקינה יהיה נסיון של חיבור שלוש מערכות גדולות לגריד. תנאי זה למעשה דוחק החוצה חברות ישראליות רבות ופותח פתח לחברות זרות – בעיקר אירופאיות להכנס לשוק.

מצד שני, זה עשוי לסייע בכך שרק חברות רציניות תישארנה כשחקניות בשוק.”

יעל נאמן מחברת החשמל ציינה ש”חברת החשמל רואה בחיוב רב ומעודדת בכל דרך בה היא יכולה התקנה והטמעה של מערכות ייצור אנרגיה ירוקות שאינן פוגעות בסביבה.

הסדרי התעריפים הם מהלך מבורך אשר יביא לייצור נוסף של אנרגיה ממקורות מתחדשים.”

מסמכי חברת החשמל בנוגע למתקנים בינוניים (50 קילו וואט עד 5 מגה וואט):

ההחלטה המלאה בעניין הסדרה למתקני ייצור חשמל סולאריים גדולים מ 50 קילו וואט

נספח ד: רישיון מותנה להקמת מתקן יצור בטכנולוגיה סולארי הגדול מ 50 KW המתחבר לרשת החלוקה

אמת מידה חיבור מתקן לייצור לרשת המתח הגבוה

דוגמא לכתב התחייבות נספח ג’ לרשיון

לפרטים נוספים ניתן לפנות לקוונטום קבוצת עסקים