כ 100 לקוחות ישארו מחוץ למכסת חיבור המערכות הסולאריותמסתמן כי כ 100 מערכות סולאריות שהוגשו לאישור ועברו ועדת תכנון מקומית בלבד ידחו ויוצאו מחוץ למכסה לחיבור מערכות סולאריות של חברת החשמל משום שלא קיבלו עדיין מספר הזמנה בחברת החשמל.

לאחר הודעתה של חברת החשמל מיום א’ 13.12 על מיצוי מכסת ההתקנות לחיבור מערכות סולאריות עיסקיות, מסתבר כי נותרו כ 15 מגה וואט של בקשות מחוץ למכסה. מדובר בחריגה של 45% מהמכסה שאושרה ביולי 2008 של 35 מגה וואט. בפועל מדובר בכ 350 מערכות אנרגיה סולארית שנשארות מחוץ למכסה. מסתמן שכ 250 מערכות (כ 10 מגה וואט) יעמדו בתנאי הסף לקבלת האישור הסופי (היתר בניה מצומצת ומספר הזמנה בחברת החשמל) ויאושר צירופם למכסה אך 100 לקוחות בהיקף עסקאות של 100 מליון שקל (כ 5 מגה וואט) יוותרו מחוצה לה.

כוונת מכסת התמריצים לחיבור מערכות סולאריות היתה לעודד קניית החשמל הסולארי ע”י חברת החשמל בתעריף של 1.97 ש”ח. בשל אי קביעת אמות מידה מתאימות ע”י רשות החשמל ליום בו יגמרו המכסות, נוצר מצב בענף הסולארי שמעל 100 חברות לא ידעו בעצם מראש על סיום המכסה. כתוצאה מכך, חברות אלו השקיעו משאבים רבים בגיוס לקוחות חדשים בזמן שבפועל כבר לא היו הקצאות לחיבור מערכות סולאריות. אם היתה חברת החשמל מתנהל בצורה תקינה, היו נמנעות רבות מהבעיות שנוצרו.

תהליך התקנת מערכת סולארית עובר מספר שלבים. לאחר חתימת חוזה בין הלקוח לחברה המתקינה, צריך לעבור המתקן הסולארי אישור בועדת תכנון  מקומית (קבלת היתר עבודה מצומצמת) ורק אחר כך מוגשת הבקשה לחברת החשמל, שבתורה מספקת ללקוח מספר הזמנה. בפועל קרה שבשל ההודעה הפתאומית, מעל 100 לקוחות שהזמינו מערכות סולאריות ועברו רק את שלב הועדה במקומית, לא יאושרו. לקוחות אלו כבר שילמו לעיתים מקדמות לחברה המתקינה והחברה בתורה שילמה מקדמות על אספקת ציוד כדי לעמוד במועד ההתקנה.

בענף האנרגיה הסולארית נשמעים קולות שקוראים לבדיקת הליך אישור המערכות בחברת החשמל. עולות טענות על אי סדרים במחוזות מסויימים שגרמו לאפליה והעדפה של הזמנות מסויימות על פני אחרות. לפורטל סולאר ישראל נודע כי מספר לקוחות אף מעוניינים לתבוע את חברת החשמל על נזקים שנגרמו מהודעת החברה אם ימסר להם על דחיה סופית של בקשותיהם.