giltz1בתחילת נובמבר דווח בהרחבה בכותרות העיתונים על עסקת ענק בשוק הסולארי הישראלי בשווי 48 מליון שקל שנחתמה בין חברת גילץ לבין חברת סאנדיי, המתקינה מערכות סולאריות. אור    ליום ד’ האחרון (16.12.09) הודיעה חברת גילץ על השהיית העיסקה. השהיית העסקה להקמת מערכות סולאריות הגיעה בשל הודעת חברת החשמל על מיצוי מכסת ההתקנות המסובסדות למערכות סולאריות עסקיות שעמדה על 35 מגה וואט.

העיסקה להקמת מערכות סולאריות בטכנולוגיה פוטו וולטאית התבססה מזכר עקרונות שנתחם בין החברות בתחילת נובמבר. במזכר סוכם כי חברת סאנדיי תקים על 50 גגות של נכסי חברת גילץ מערכות סולאריות פוטו וולטאיות בהיקף ייצור של 50 קילו וואט כל אחת ובעלות מוערכת של 950 אלף ש’ח למערכת, כ 48 מליון שקל כל העיסקה. בתמורה היתה אמורה לשלם גילץ לסאנדי דמי שכירות בסך 25 אלף שקל על כל מערכת סולארית למשך 25 שנה, כלומר 31 מליון שקל לכל תקופת ההסכם ו 1.25 מליון שקל לשנה. כמו כן התחייבה סאנדיי בהסכם לתחזק את המערכות בעלות של 7500 שקל כל שנה. סך ההספק המותקן המתוכנן היה אמור להיות 2.5 מגה וואט של חשמל סולארי. עוד הוסכם כי אם תחליט גילץ להקים מערכת סולארית נוספת על גג שבו כבר קיימת מערכת, תהיה לסאנדיי זכות מימון של %50 למערכת ותינתם לה בעלות על חצי מהמערכת הסולארית והכנסותיה.

חברת גילץ פעילה כבר זמן מה בשוק האנרגיה הסולארית בספרד ומינואר עד ספטמבר של שנת 2009 בלבד הגיעו הכנסותיה מחשמל סולארי לכ 9 מליון שקל. בעקבות החלטת חברת החשמל מחכות שתי החברות להבהרות נוספות כדי לראות האם תתבצע העיסקה, ואם כן, כמה מערכות סולאריות יכללו בהסכם.

20.12.09