התקנת מערכת סולארית בגרמניה ע'י חברה ישראליתחברות ישראלית בתחום הסולארי מתחילות לצאת לשוק הבינלאומי לאחר שנוכחו שבשוק הישראלי עוד צפויים קשיים וחבלי לידה רבים. הידע והנסיון הישראלי בשיתוף עם יכולת הנדסית וטכנולוגית גבוהות עשויות להביא את החברות הישראליות להצלחות בהתקנת מערכות חשמל סולארי גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל הקטנה. חברת סולל הישראלית כבר פועלת שנים רבות בשוק העולמי ומתקינה שדות סולאריים ברחבי ספרד.

לאחרונה דווח על התקנת מערכת סולארית בגרמניה ע’י חברה ישראלית. חברת ג’ינרג’יה זכתה במכרז גדול להתקנת מערכת סולארית בהיקף של 250 קילו וואט. המערכת תותקן בחוות סוסים גדולה בעיר שטוטגרד. שטח החווה מתפרס על כ 50 דונם והפרוייקט הוא בהיקף של מליון יורו.

20.12.09