Desert Sunlight Solar Farm – זהו שמו של אחד מהפרוייקטים הסולאריים הגדולים ביותר שיוקמו בארה”ב מאז תחילת התעשיה הסולארית. שר הפנים קן סלאזאר אישר את הפרוייקט בקליפורניה ליד פאלם ספרינגס.

הפרוייקט צפוי להפיק 550 מגה וואט חשמל סולארי ומשרד האנרגיה האמריקאי יעניק ערבות למימון של 1.88 מיליארד דולר. הפרוייקט הסולארי בארה”ב צפוי להזרים 336 מליון דולר לכלכלה המקומית.

פרויקט האנרגיה הסולארית יספק חשמל ל 165 אלף בתים וזהו הפרוייקט ה 12 הגדול בשנה וחצי האחרונות המאושר בארה”ב.

המתקינה, חברת פירסט סולאר, תקים את המתקן על שטח של 4,100 אקרים ויהיה בטכנולוגיית הפילם הדק הצורך פחות מים.

solar project usa california