מערכת חשמל סולארית

מערכת חשמל סולארית לייצור חשמל סולארי נקי

אם ברצוננו להבחין מהי מערכת חשמל סולארית ביתית לעומת מהי מערכת חשמל סולארית תעשייתית, מקור ההבחנה טמון בכמות האנרגיה שמערכת שבדו יכולה לייצר. בשורה התחתונה, כאשר מדובר במערכות חשמל ביתיות, מדובר במערכות שאמורות להפיק בין שני קילו- וואט ועשרה קילו-וואט. מערכות תעשייתיות גדולולת הרבה יותר ומפיקות כמויות של 50,100,200 קילו- וואט.
חשוב להבין שכאשר מבדילים בין סוגי המערכותף, ישנם הבדלים נוספים שטמונים באופי המערכת, במרכיבים שלה וביכולות לטווח ארוך, שכאמור מביאים להבדל המשמעותי הניכר ביכולות ייצור החשמל הסולארי. מערכות ביתיות, להבדיל ממערכות תעשייתיות באות לספק אתצריכתץ החשמל הביתית ולתת פתרון ירוק לצורך בחשמל. רוב המקרים בהם מותקנת מערכת חשמל סולארית ביתית, זהו מקור החשמל של אותו בית, מתקן ביטחוני או כפר מבודד. במקרים אחרים, מערכת החשמל הסולארית מחוברת למקור המתח הקיים, רשת החשמל במקרה שלנו, ומזרימה חשמל בכיוון ההפוך, כלומר מזכה את יצרן החשמל הסולארי, באותה כמות של חשמל שהוא מייצר.
על מנת לסוור את האוזן, מערכת חשמל סולארית פשוטה שמותקנת על 20 מטרים רבועים של גג, יכולה לזכות את בעליה בחשמל בשווי של יותר מ 5,000 שקלים בחודש. מערכת חשמל סולארית שכזו היא ברמה של שני קילו-וואט ומתאימה לרוב הגגות בישראל. מערכת כפולה בגודלה, גם בשטח הגג הנדרש וגם ביכולות ייצור החשמל שלה, אמורה על פי החישובים לייצר חשמל בשווי כפול, כלומר, יותר מ- 10,000 שקלים בחודש.
בשל היותה של מערכת חשמל סולארית, כלכלית ובעלת אופי לטווח ארוך, יותר ויותר לקוחות פוטנציאליים מתאימים את יכולותיהם לדרישות המערכת. באם מדובר בשטח גג, בעלי בתים פרטיים מעמידים את גגותים לטובת המערכת. במקרה של בעלי משקים, ניתן להתקין מערכת חשמל סולארית ביתית פרטית על שטח חקלאי פתוח וכו.
מערכת חשמל סולארית אם כן מתאימה לגגות פרטיים, למבנים מסחריים, יזמים של בניה ירוקה, משרדי ממשלה, מבני משרדים, שטחים חקלאיים, בתי מלון וכל שטח פרטי או ציבורי שיש לו גישה לשמש ישירה ויעילה. מכיוון שמערכות החשמל הסולאריות אינן מכוערות במראה ואינן יוצרות לכלוך, פיח או רעש, אין מניעה להתקין אותן בכל מקום שיש לו פוטנציאל לייצר חשמל ברמה כזו שיחסוך את הלכלוך הפיח, והרעש שמיוצר בתחנות החשמל הפחמיות. עצם היותה של מערכת כזו ירוקה בבסיסה, מייצרת אנריגה ירוקה וטובה לסביבה מעלה את ערכה בשוק ואת ערכה לטובת לקוחותיה.

אם ברצוננו להבחין מהי מערכת חשמל סולארית ביתית לעומת מהי מערכת חשמל סולארית תעשייתית, מקור ההבחנה טמון בכמות האנרגיה שמערכת שבדו יכולה לייצר. בשורה התחתונה, כאשר מדובר במערכות חשמל ביתיות, מדובר במערכות שאמורות להפיק בין שני קילו- וואט ועשרה קילו-וואט. מערכות תעשייתיות גדולולת הרבה יותר ומפיקות כמויות של 50,100,200 קילו- וואט.

חשוב להבין שכאשר מבדילים בין סוגי המערכוף, ישנם הבדלים נוספים שטמונים באופי המערכת, במרכיבים שלה וביכולות לטווח ארוך, שכאמור מביאים להבדל המשמעותי הניכר ביכולות ייצור החשמל הסולארי. מערכות ביתיות, להבדיל ממערכות תעשייתיות באות לספק אתצריכתץ החשמל הביתית ולתת פתרון ירוק לצורך בחשמל. רוב המקרים בהם מותקנת מערכת חשמל סולארית ביתית, זהו מקור החשמל של אותו בית, מתקן ביטחוני או כפר מבודד. במקרים אחרים, מערכת החשמל הסולארית מחוברת למקור המתח הקיים, רשת החשמל במקרה שלנו, ומזרימה חשמל בכיוון ההפוך, כלומר מזכה את יצרן החשמל הסולארי, באותה כמות של חשמל שהוא מייצר.

על מנת לסוור את האוזן, מערכת חשמל סולארית פשוטה שמותקנת על 20 מטרים רבועים של גג, יכולה לזכות את בעליה בחשמל בשווי של יותר מ 5,000 שקלים בחודש. מערכת חשמל סולארית שכזו היא ברמה של שני קילו-וואט ומתאימה לרוב הגגות בישראל אשר הופכים בן רגע לגג סולארי. מערכת כפולה בגודלה, גם בשטח הגג הנדרש וגם ביכולות ייצור החשמל שלה, אמורה על פי החישובים לייצר חשמל בשווי כפול, כלומר, יותר מ- 10,000 שקלים בחודש.

בשל היותה של מערכת חשמל סולארית, כלכלית ובעלת אופי לטווח ארוך, יותר ויותר לקוחות פוטנציאליים מתאימים את יכולותיהם לדרישות המערכת, בעיקר לפאנלים סולאריים. באם מדובר בשטח גג, בעלי בתים פרטיים מעמידים את גגותים לטובת המערכת. במקרה של בעלי משקים, ניתן להתקין מערכת חשמל סולארית ביתית פרטית על שטח חקלאי פתוח וכו.

מערכת חשמל סולארית אם כן מתאימה לגגות פרטיים, למבנים מסחריים, יזמים של בניה ירוקה, משרדי ממשלה, מבני משרדים, שטחים חקלאיים, בתי מלון וכל שטח פרטי או ציבורי שיש לו גישה לשמש ישירה ויעילה. מכיוון שמערכות החשמל הסולאריות אינן מכוערות במראה ואינן יוצרות לכלוך, פיח או רעש, אין מניעה להתקין אותן בכל מקום שיש לו פוטנציאל לייצר חשמל ברמה כזו שיחסוך את הלכלוך הפיח, והרעש שמיוצר בתחנות החשמל הפחמיות. עצם היותה של מערכת כזו ירוקה בבסיסה, מייצרת אנריגה ירוקה וטובה לסביבה מעלה את ערכה בשוק ואת ערכה לטובת לקוחותיה.

אפשרות התגובות סגורה