רקע:                         לקריאת המכתב המקורי של  דוד בן גוריון – לחצו כאן


בשנות קום המדינה חזה דוד בן גוריון כי אחת מבעיות היסוד של כלכלת ישראל הנו המחסור במקורות אנרגיה מקובלים.  ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל הנחה את המועצה המדעית במשרד ראש הממשלה לפתח את השימוש באנרגיה סולארית.  בתוך שנים ספורות הצליח ד”ר צבי תבור לרתום את כוחה של השמש ופיתח את דוד השמש אשר חוסך למדינה כ-% 4 מצריכת החשמל בשנה.  על בסיס פיתוח זה נבנו בשנות השמונים, ע”י חברת לוז הישראלית, תחנות הכח הסולאריות המעשיות הראשונות בעולם, שפועלות עד לעצם יום זה.  חברת לוז 2 עתידה כעת להקים את תחנות העתיד של קליפורניה וחברת סולל הישראלית עומדת בחוד החנית של ההובלה הישראלית בתחום.

מנגד לא הצליחה מדינת ישראל להקים עד לעצם יום זה פרוייקטים סולאריים בשטחה ורק בחודש יולי 2008 התאפשרה לראשונה הצבתם של מתקנים סולאריים ע”ג גגות בלבד.  מתקנים אלו עתידים לייצר אחוזים בודדים מסך ייצור החשמל במדינה, בה בעת שהחלטת ממשלה 4450, מחודש ינואר 2009, מחייבת ייצור של % 10 חשמל ממקורות מתחדשים בתוך 10 שנים ו- % 5 בתוך 5 שנים.  יעד ייצור זה הנו יעד ייצור שמרני לעומת יעדים שאימצו המדינות המפותחות.

קרא כאן את נוסח החלטה 4450 המדויק


רק תחנות סולאריות קרקעיות, לצד מיצוי פוטנציאל הגגות הסולאריים בישראל, יוכלו להגשים יעד יצור זה.


ניתן להקים בארץ ענף סולארי שישמר את שמה של ישראל כמובילה עולמית בתחום.  הכרה בתחום הסולארי כתחום משקי חדש יכולה להניע מעגלי תעסוקה של עשרות אלפי מועסקים, לעודד פיתוח המצאות ישראליות חדשות, לייצר חשמל ירוק בהיקפים משמעותיים,  אשר בעתיד ישמשו חלופה לתחנות פחמיות מזהמות ויכולה להתניע בישראל כלכלה ירוקה.  הצלחה זאת מותנית ביישום משמעותי ורחב היקף של הטכנולוגיות הסולאריות.

עצומה:


אנו החתומים מטה קוראים בזה לראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, להגשים את חזון ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון ולקבל החלטה אמיצה שתאפשר הקמה של תחנות סולאריות רחבות היקף בנגב ובערבה וביתר חלקי הארץ בהם תנאים מתאימים, כמתחייב בהחלטת הממשלה מס’ 4450.


[[petition-1]]