פרוייקט פאנלים סולאריים יכסה מטמנות חומרים מסוכנים ברמת חובבפרוייקט מהפכני יהפוך מטמנות ובריכות שיקוע של חומרים מזהמים ברמת חובב לפרוייקט פאנלים סולאריים של 80 דונם בעלות של כ 50 מליון שקל ע”י החברה לשירותי איכות הסביבה.

החברה לשירותי איכות הסביבה (ESC), חברה ממשלתית המטפלת בפסולת המסוכנת המרוכזת ברמת חובב, יצאה לאחרונה במכרז ייחודי מסוגו בעולם. מטרת המכרז היא לכסות מטמנות של חומרים מסוכנים ובריכות שיקוע לא פעילות בפאנלים סולאריים, ואת החשמל הסולארי למכור לחברת החשמל בתעריף עודף, במסגרת תוכנית התימרוץ למתקנים סולאריים פוטו וולטאיים.

במסגרת תהליך השיקום המתבצע ע”י חברת Recon האמריקאית, יכוסו כ 8 דונם מהפרוייקט בפאנלים סולאריים בעלות של כ 50 מליון שקל שימומנו ע”י החברה והמפעיל. הרווח השנתי הצפוי מפרוייקט הפאנלים הסולאריים הוא כ 10 מליון שקל. התחשיב המקובל לפרוייקט הפאנלים הסולאריים הוא של 80 קילו וואט לדונם מהם ניתן להפיק כ 80 אלף שקל, לפי תעריף של 1.49 לקילו וואט למערכות סולאריות בינוניות שפרסמה רשות החשמל לאחרונה. מהחברה נמסר כי ע”י קונסטרוקציה נוספת ניתן להגדיל את שטח פרוייקט הפאנלים הסולאריים ב 40% וכך להביא את ההכנסה השנתית ל 15 מליון שקל.

החברה לשירותי איכות הסביבה הוקמה בשנת 1990 במטרה לטפל בפסולת המסוכנת הנוצרת הישראל. כיום החברה מעסיקה כ 10 עובדים ומגלגלת מחזור מכירות של 180 מליון שקל. החברה כיום מספקת שירותים רבים אחרים סקר קרקעות מזהמות, מכירה של ציוד בטיחות ועוד.

היתרון בפרויקט זה הוא ניצול של שטח גדול ולא משומש לצרכיי הפקת אנרגיה סולארית, וזאת בניגוד לשימוש בשטחי טבע פראיים ושימוש זה ופגיעה באזור מחיה של צמחים ובעלי חיים.