1 מגה וואט פאנלים סולארים יותקנו בקיבוץ זיקיםחברת סולאר פאוור וקיבוץ זיקים חתמו על פרוייקט במימון משותף בו יותקנו על 14000 מטר מבנים חקלאיים של הקיבוץ פאנלים סולאריים בהיקף 1 מגה ובהשקעה של 15 מליון שקל הצפויים     לייצר כ 1.7 מליון קילו וואט חשמל ירוק לשנה.
(26.2.2010)

חברת סולאר פאוור חתמה לאחרונה על חוזה עם קיבוץ זיקים, הממוקם מדרום לאשקלון. החברה תקין על גגות מבנים חקלאיים של הקיבוץ פאנלים סולאריים לייצור חשמל ומכירתו לחברת החשמל בתעריף עודף. הפאנלים הסולאריים מיועדים להיות מותקנים על גגות בשטח כולל של 14000 מטר רבוע. עלות ההשקעה בפאנלים הסולאריים צפוייה להיות כ 15 מליון שקל והיא תתחלק בין הקיבוץ לבין חברת סולאר פאוור. ההספק הצפוי של הפאנלים הסולאריים הוא 1 מגה וואט.

הפאנלים הסולאריים בקיבוץ זיקים יוקמו במסגרת הסדר אנרגיה סולארית במערכות בינוניות שפורסם ע”י רשות החשמל בתחילת השנה. ההסדר קובע תעריף של 1.49 ש”ח תשלום עבור כל קילו וואט שמיוצר מפאנלים סולאריים במערכות המוגדרות בינוניות בגודל של 51 קילו וואט עד 5 מגה וואט. הפאנלים הסולאריים צפויים לייצר כ 1.7 מליון קילו וואט בשנה. הנתון נחשב גבוה עקב העובדה שהאזור בו מותקנים הפאנלים נחשב בעל נתוני קרינה גבוהים. ההכנסה מהמערכת צפוייה להיות כ 2.4 מליון שקל בשנה.