במרכז המידע של סולאר ישראל מרוכז כל המידע המצטבר ממשרדי הממשלה השונים, חברת החשמל ורשות החשמל.

מערכות פוטו-וולטאיות

ייצור חשמל לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית/טורבינות רוח.

מהו ההסדר?

בהמשך למדיניות הממשלה לעידוד ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, נקבע הסדר מיוחד לצרכני חשמל בעלי מתקנים פוטו-וולטאים או טורבינות רוח המשמשים לצריכתם העצמית והזרמת עודפי האנרגיה לרשת.

למי מיועד ההסדר?

ההסדר מיועד ללקוחות בכל המתחים, שברשותם מיתקנים פוטו-וולטאים קטנים או טורבינות רוח קטנות. לקוחות ביתיים יכולים להתקין מתקן עד 15 קילו-וואט, ולקוחות בכל תעריף אחר, יכולים להתקין מתקן פוטו-וולטאי בהספק שאינו עולה על 50 קילו-וואט.

התהליך הצפוי

לקוח מעוניין ירכוש בעצמו מערכות פוטו-וולטאיות/טורבינות רוח, העומדות בתקנים שנקבעו, ויתקינם על גג ביתו (בדרך כלל דרך חברות מתמחות שזהו עיסוקן). במקביל הלקוח יפנה לחברת החשמל, למחוז הרלבנטי, ויקבל את ההנחיות וכן טיוטת הסכם אחיד עליו יחתום כל לקוח מעוניין, כמו כן, יתואמו עימו או עם המתקין מטעמו הפרטים הטכניים הנדרשים. הלקוח ידאג להשגת אישור מהרשות המקומית להצבת המתקן.

מרכיבי התעריף

זיכוי בגין ייצור חשמל באמצעות המתקנים הפוטו-וולטאים – 197 אג’ לכל קוט”ש מיוצר, למצטרפים בשנת 2009. המחיר יוצמד למדד המחירים לצרכן, ויעודכן אחת לשנה. התעריף יובטח ללקוח ל- 20 שנה.

זיכוי בגין ייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח

165 אג’ לכל קוט”ש מיוצר לבעלי הספק מותקן של עד 15 קוו”ט, ו- 129 אג’ לכל קוט”ש מיוצר לבעלי הספק מותקן מעל 15 קוו”ט ועד 50 קוו”ט. המחיר יוצמד למדד המחירים לצרכן ויובטח ל 20 שנה.

חיוב בגין החשמל הנצרך

בהתאם לתעריף הצריכה הרגיל החל על מקום הצרכנות בתוספת תשלום קבוע נוסף לצרכן בעל מתקן פוטו-וולטאי/טורבינות רוח.

מידע כללי

מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגבי אתרים לייצור אנרגיה סולרית בשטחים חקלאיים

עלון מידע לצרכן של חברת החשמל: הסבר על מתקנים פוטו וולטאיים

נוסח ההחלטה המלאה של רשות החשמל: הסדר לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת

אמת מידה

רשימת אנשי הקשר בחברת החשמל למתקנים פוטו וולטאיים

דוח על מצב המכסות ל 15.11.09

מדיניות משרד התשתיות לגבי מתקנים סולאריים

גלגולי אנרגיה – חישובים פיזיקאלים של גלגולי אנרגיה, מראים שאנרגיה סולארית היא העתיד

מתקנים בינוניים (50 קילו וואט עד 5 מגה וואט)

ההחלטה המלאה בעניין הסדרה למתקני ייצור חשמל סולאריים גדולים מ 50 קילו וואט

נספח ד: רישיון מותנה להקמת מתקן יצור בטכנולוגיה סולארי הגדול מ 50 KW המתחבר לרשת החלוקה

אמת מידה חיבור מתקן לייצור לרשת המתח הגבוה

דוגמא לכתב התחייבות נספח ג’ לרשיון

טפסים וחוזים

חוזה ל 20 שנה בין בעל מערכת סולארית לבין חברות החשמל

טופס בקשה להתחברות

הסכם הצטרפות להסדר מתקנים סולאריים

הנחיות טכניות

הנחיות לחיבור מערכת סולארית

תרשים

רשימת ממירים מאושרים לשימוש

החלטות ועדכונים שהתקבלו

נוסחת חישוב התעריף למכירת חשמל סולארי

חישוב תעריף מכירת חשמל סולארי

לוח תעריפים

החלטה על המחאת זכות מאוגוסט 2009

מדיניות משרד החקלאות לגבי מערכות סולאריות

מידע עכדני מכותבי התוכן של פורטל סולאר ישראל