solar-industry-consolidationתהליך הקונסולידציה הטבעי בעקבות הקשיים בענף האנרגיה הסולארית נשמך

חברת סאנשיין של משפחת קורץ תקנה מהחברה את התחייבויותיה לבנק ותשקיע עוד מליון שקל

לענבל מחזור כספי של 40 מליון שקל ב 2009 ונחשבת אחת המגדולות בתעשיה הסולארית. לאחר נהול משא ומתן עם גרניט הכרמל לפני כשנה על שיווי של 8-10 מליון ש”ח שנכשל, סגרה החברה עם סאנשיין.

פ.ק גנרטורים היא מהגדולות בארץ בתחום החשמל והקימה את סאנשיים לפני כשנה כדי להיות פעילה בשוק החשמל הסולארי. עד כה הגישה סאנשיין בקשות להקמת 23 מערכות סולאריות בינוניות.

ענבר צריכה להשקיעה בהקמת פרוייקטים של מערכות בינוניות כ 300 מליון שקל ולכן צריכה השקעה כספית משום שקבלת היתר למערכות כאלה דורשת הון עצמי בגובה 20% מערך המערכת ו 5% ערבות בנקאית. בים היתר קיבלה כבר ענבר אישור להקמת מערכת של 625 קילו וואט בבאר טוביה ו 500 קילו וואט בחפץ חיים.

לרשות החשמל הוגשו עד לפני כחודש 260 בקשות להקמת מערכות בינוניות – אך עשרות מהן נדחו לאחר שלא עמדו בתנאי הסף הדרושים. לפיכך, תהליך זה של קונסולידציה צפוי להימשך בענף הסולארי הצעיר – עם המעבר להשקעות הוניות בהיקפים גדולים יותר.

מאת: אופיר בריל 1.9.2010