שטחים מדבריים באזורים חמים מהווים מיקום אידיאלי לשדות סולאריים שהם בעצם שטח המנוצל ברובו לטובת פאנלים סולאריים וייצור חשמל מאנרגיית השמש. שדות סולאריים הם בעצם תחנות כח קטנות וירוקות שאינם דורשות משאבים מתכלים על מנת לייצר חשמל.

היקף הייצור של השדות הסולאריים יכול לנוע מ – 10 מגה וואט לשדות בינוניים לבין 100 מגה וואט לשדות סולאריים גדולים. כמובן שהיקף הייצור תלוי מאוד בגודל השדה ובאופן ניצולו לייצור מקסימלי. מיקום השדה גם חשוב שכן שדה באיזור פתוח ללא הרים ואיזור טופוגרפי ישר יביא לניצול מירבי של אנרגיית השמש לטובת ייצור חשמל סולארי.

היתרון העצום בשדות הסולאריים הוא הצורך בתחזוקה מעטה שכן בניגוד לשדה ירק, המערכות הסולאריות דורשות תחזוקה מינימלית והניטור של השדות נעשה כיום באופן מרוחק ואלחוטי וללא צורך ממשי להגיע עד לשדה. איזור הערבה והמדבריות מהוות מוקד עלייה לחברות אנרגיה סולארית המבקשות למקם מתקנים סולאריים על מנת לייצר חשמל, קיבוצים הממוקמים באיזורים אלו מיהרו לחתום על עסקאות עם הקצאת המכסה הסולארית למתקנים בינוניים.

קיבוצים כמו יוטבתה, קטורה, לוטן אליפז ונווה חריף שכבר חתמו על חוזים כאלו יהנו מרווח לטווח ארוך וניצול שטח שלא נוצל עד כה למטרות טובות.
עם התייעלות הפאנלים הסולאריים, יקטן גודל השדות הסולאריים והתפוקה מאותם שדות תגדל.

יתכן אף כי בעתיד שדות סולאריים יהיו נחלת העבר שכן ישנה התייעלות מתמדת בניצול אנרגיית השמש ולכן השטח הנדרש לייצור קטן באופן קבוע.
בנוסף, עם ניצול מכסת המערכות הסולאריות שנקבעה, ממתינים בדריכות לראות האם תיקבע מכסה חדשה וכמו כן האם המכסה החדשה וניצול המכסה הקודמת עד תום תשפיע על מחירי החשמל הסולארי המשולם לבעלי המתקנים.

בעולם קיימים שדות סולאריים רבים באיזורים מדבריים. הדבר נהוג במדינות המעודדות ייצור חשמל סולארי באמצעות אנרגית השמש. בעתיד הקרוב ייחל פרוייקט שבו יקחו חלק מדינות אירופאיות רבות ואחד האספקטים של אותו פרוייקט הוא ייצור אנרגיה באמצעות אנרגיית השמש תוך שימוש בשטחים מדבריים באפריקה. פרוייקט יומרני זה שואף לייצר חשמל מספק לחלקים נרחבים באירופה באמצעות השדות הסולאריים ומקורות אנרגיה ירוקים נוספים.