החווה הסולארית הגדולה בישראל תוקם בחוות השיקמיםגלעד שרון, הבעלים של חוות השיקמים של אריאל שרון, רה”מ לשעבר, קיבל זה מכבר רשיונות להקמת 2 מערכות סולאריות בינוניות בשטחיו. המערכות הסולאריות יוקמו על גג של דיר ובשטח קרקעי המיועד למבנים חקלאיים.

כל אחת מהמערכות תהיה בהספק של 630 קילו-וואט והן יותקנו לקראת אמצע 2011 אחרי השלמת הסגירה הפיננסית. המערכות הסולאריות בחוות השיקמים נכנסות למכסה הראשונה של 15 מערכות שאושרו ע”י חברת החשמל והן יהיו החווה הסולארית הגדולה בישראל.

בשטח החווה פועלות זה מכבר 4 מערכות סולאריות עסקיות קטנות של 50 קילו וואט כל אחת ועלותן היא 1.8 מליון שקל. המערכות הסולאריות הבינוניות יותקנו ע”י חברת סולאר פאוור ועלותן מוערכת ב 16 מליון שקל.

המערכת הקרקעית לא תוכל להיות מותקנת אלא עד אחרי אישור תוכנית המתאר הארצית למתקנים סולאריים (תמ”א 10/ד/10) שאמורה להיות מאושרת ע”י המועצה הארצית. היתר הבניה שקיבלו המערכות הסולאריות מתייחס לשטח של 9 דונם בלבד מתוך 5,000 דונם עליה יושבת החווה.