דיון על עתיד תחום האנרגיה הסולאריתכפי שכבר דווח בפורטל סולאר ישראל, אתמול (ב’, 21.12.09) נערכה ישיבה מכרעת בין הגופים העוסקים ברגולציה לתחום האנרגיה הסולארית: משרד התשתיות, חברת החשמל ורשות החשמל. מטרת     הישיבה היתה לגבש מתווה לטיפול בבעיה שנוצרה בשוק מאז הודעת חברת החשמל מיום א’, 13.12.09, על סיום מכסת ההתקנות למערכות עיסקיות. למרות הצפוי, לא פורסמה הודעה לגבי דרכי הפעולה שבהם יפעלו המשרדים בנושא, אך יצאה התחייבות לפרסום הפתרונות עד סוף השבוע הקרוב.

בישיבה הציגה חברת החשמל את נתוני ההגשות וההתקנות של המערכות הסולאריות עד כה המצביעות על גידול חד שהתרחש בחודשים האחרונים מאז החגים. אחת ההחלטות שצריכים הגופים לקבל היא צורת ההתמודדות עם עודף הבקשות של 8 מגה וואט שהוגשו לחברת החשמל ושחורגות מהמכסה שנקבעה על 35 מגה וואט. ההערכות הן כי מערכות אלו יאושרו בתעריף הנוכחי של 1.97 ש”ח. רעיונות נוספים לטיפול במצב שנוצר בתחום האנרגיה הסולארית הם העברת חלק מהמכסה למערכות ביתיות לטובת המגזר העיסקי. המכסה כיום עומדת על 15 מגה וואט שמתוכה נוצלו רק 1.3 מגה וואט. פתרון נוסף הוא הורדת התעריך המסובסד לקניית החשמל הסולארי ב 10-15%.

משרד התשתיות: “שיקולי טובת המשק הם שהיוו את הסביב לקביעת המשך המדיניות, שתגובש במהלך הימים הקרובים בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים תוך מתן מענה לבקשות שמעמדן לא סופי”.

הודעה משותפת של משתתפי הדיון: המשתתפים הסכימו שהביקוש הגדל מבורך, וכי שוק הנמצע בצמיחה ועובד תמורות, הינו שוק דינאמי הנתון לשינויים שצריכים להיקבע על פי קריטריונים אחראיים ומדודים”.