מערכות ליצור חשמל סולאריהתנועה הקיבוצית החליטה לעודד קיבוצים בתנועה להקים בעצמם מערכות ליצור חשמל סולארי במקום להשכיר את שטחיהם לחברות יעשו כך. הטרנד ההולך ותופס במגזר הקיבוצי הוא השכרה  .של שטחיהם לחברות שמקימות מערכות ליצור חשמל סולארי וקבלת דמי שכירות חודשיים עבורם. האגף הכלכלי של התנועה הקיבוצית פרסם קריאה זו משום שהשכרת שטחים אלו ל 20 שנה פוגעת לדבריה בנושאי תכנון ובניה ותחומים אחרים.

התנועה מציינים כי מחירי המערכות ליצור חשמל סולארי הוזלו בשנה האחרונה בצורה ניכרת. כמו כן, המליצו על אפשרות לקבל ערבות למימון מערכת כזו מקרן ק.מ.ע, היא קרן לערבויות שהקימה התנועה הקיבוצית. כמו כן, מזהיר המכתב את הקיבוצים בבחירת החברה המתקינה המתאימה לפרוייקט וטוען כי לא כל חברה היא ראויה. במהלך שנת 2009 הוקמו 10 קיבוצים מערכות לייצור חשמל סולארי בשטחיהם, רובם בהספק של 50 קילו וואט