רכישת מכרות הסיליקון, חומר הגלם העיקרי של הפאנלים הסולאריים תאפשר צמצום פערי תיווך, ייעול והוזלת תהליכי היצור.

קונצרן אי.טי סולאר הסיני, מספקי הפאנלים הסולאריים הגדולים לישראל, החליט על מהלך אסטרטגי של השקעת 50 מיליון דולר ברכישת מכרות סיליקון והרחבת המחקר והפיתוח. הסיליקון הוא חומר הגלם העיקרי בייצור פאנלים סולאריים ורכישת המכרות תאפשר צמצום עלויות וייעול הייצור עקב החיסכון בפערי התיווך בתחום, המגיעים ל-כ- 50% ממחיר הסיליקון הגולמי.

רפי קירשנבוים, מנכ”ל אי.טי סולאר ישראל, מסר שרכישת המכרות והרחבת המחקר והפיתוח, הם חלק מהמהלכים שעושה הקונצרן על מנת להוזיל ככל שניתן את המחירים לצרכן בטווח של השנים הקרובות. הקונצרן מאמין כי עתידו של הענף הסולארי בעולם טמון בביטול של מרכיב הסובסידיה הממשלתית. לצורך כך יש לשאוף שמחירי האנרגיה הנקיה יהיו זולים ממחירי האנרגיה המזהמת. הקונצרן פועל להשגת מטרה זו בכל האמצעים.

לדברי קירשנבוים, אי.טי סולאר מיישמת הליכי בטיחות ובקרה כדי להבטיח שההתייעלות לא תבוא על חשבון איכות המוצר. הפאנלים הסולאריים עוברים מבדקים של עמידות בתנאי מזג אוויר קיצוניים וחשיפה למים ומליחות ברמה כפולה מהדרישה בתקנים הבינלאומיים. הביטחון של החברה במוצריה אפשר לה להרחיב את תקופת האחריות על טיב החומרים והייצור לעשר שנים, כפול מהמקובל בענף.

איכות המוצרים אפשרה לקונצרן לחתום על תוכנית ביטוח ראשונה מסוגה בתחום הסולארי מול קונסורציום של עשר חברות ביטוח המקנה למשתמשים הגנה מפני ירידת תפוקה מכל סיבה שהיא כשכל אחת מהחברות המבטחות ערבה למלוא סכום הביטוח.

קונצרן אי.טי סולאר הוא אחד מענקי האנרגיה הסולארית הצומחים בעולם עם היקף מכירות שנתי של מעל מיליארד דולר. הפאנלים הסולאריים מיוצרים בסין ומשווקים בכ-50 מדינות בכל העולם. לקונצרן חברת הנדסה גרמנית האחראית לטיב המוצרים ולהתקנות באירופה.