ריבוע כחול תקים מערכת סולאריתשיכון ובינוי סולאריה מתעתדת להקים מערכת חשמל סולארי לקואופ הריבוע הכחול.מערכת החשמל הסולארי שתוקם תיבנה על מבנה הלוגיסטיקה של החברה. מערכת החשמל הסולארי תמוקדם בבאר טוביה. ההשקעה המוערכת במערכת החשמל הסולארי של הריבוע הכחול היא 15 מליון שקל. מערכת האנרגיה הסולארית הינה בהיקף בינוני על פי התמרוץ של הממשלה של 1.49 ש”ח. מערכת החשמל הסולארי תספק 1.1 מגה וואט חשמל ירוק. בעלי המתקן תהיה סולאריה שיכון ובינוי. סולאריה תחכיר את גג המבנה מהריבוע הכחול ל 20 שנה בסכום שנתי של 440 אלף שקל, 8.8 מליון ש”ח לשנה.

ריבוע כחול נדל”ן, בעלי המבנה היא מקבוצת אלון אשר לה שטחים רבים של נדל”ן מניב בארץ ופוטנציאל רב להקמת מערכות חשמל סולאריו על גגות מבניה.