הכותב הינו מנכ”ל חברת שחר אנרגיה, מר זאביק פרץ:

פרסום עידכון ההסדרה למערכות סולאריות עד 50 קווא”ט סותר את מדיניות משרד התשתיות כפי שפירסם השר בפברואר 2010 ובהתאם להחלטת הממשלה 4450 מיום 29.1.2010 לפי נקבע יעד מנחה ליצור חשמל באנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% מצרכי האנרגיה הצפוים לשנת 2020.

ועדת הכלכלה מתאריך 12.5.2010 הורתה ליו”ר רשות החשמל ,מר אמנון שפירה לפעול ולמלא אחר מדיניות השר כפי שפורסמו ב 14.2.2010 .

פליאה והשתהות מרובה הביעו כל חברי ועדת הכלכלה בנוסף ליזמים הרבים שהשתתפו בישיבה במיוחד לאור ההתנהלות האיטית והבלתי מובנת של רשות החשמל.

לעוסקים בתחום קיימת הרגשה כי ההתנהלות מכוונת ונובעת ממניעים אישיים הקשורים בכונת השר לפיטורי יו”ר הרשות.

הנפגעים העיקריים מאי ישום מדיניות הממשלה הינם האזרחים וכ 2,000 עובדים העובדים בענף של האנרגיות המתחדשות.

הרשות התעלמה ממדיניות משרד התשתיות ומועדת הכלכלה שהורתה לו לבצע את מדיניות הממשלה כפי שהוצג ע”י השר לנדאו כמפורט להלן:

א. התעלמות מהחלטת השר להענקת עדיפות לפריפריה ( הגדרת הישובים לפי החלטת הממשלה 1060 ) –לא נקבעה מכסה בלתי מוגבלת לפריפריה בניגוד למדיניות משרד התשתיות .

ב. התעלמות מקביעת מכסה למבני ציבור.

ג. לא נקבעה מכסה מיוחדת לאזורי יש”ע כפיצוי על אי הכללתם במכסה הראשונה ובתעריף הישן.

ד. התעריף לבתים שווה למחיר המערכות העסקיות בשימוע של רשות החשמל– מוזר ובלתי הגיוני כלכלית .נציין כי נוצלו רק 17% מהמכסה לבתים פרטיים לנוכח הכדאיות הכלכלית המועטה.הפחתה דרסטית בתעריף לבתים תחסל את הכדאיות להקמת מערכות על בתים פרטיים.

התעריף המוצע לבתים שווה לתעריף המוצע לגגות המסחריים (1.55 ₪ ) !!!

ה. הגגות הינם משאב בלתי מנוצל ושונה מהקרקעות ולפיכך אי תעדוף הגגות יגרום למעבר חד לקרקעות בניגוד רב לצרכי המדינה ותושביה.

כמו כן ימנע ביזור המערכות למשתמשים רבים עקב אי הכדאיות להקמת מערכות על בתים פרטים וגגות מסחריים.

ו. התעריף נמוך ומתעלם מעליות המחרים של הפאנלים הפוטו ולטאיים ע”י כל היצרנים בעולם.

ז. התעריף הנמוך יוביל לשימוש בחומר גלם זולים ומיצרנים פחות איכותיים .

פרץ זאב מנכ”ל שחר אנרגיה

073-7913601,054-6699364