אנרגיה סולארית (עמ’ 4-7)

  1. החלטת מליאת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל בדבר תיקון רשיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת ההולכה ולרשת החלוקה
  2. חברת מגל”ים תתכנן, תקים ותפעיל א תחנת הכוח התרמו סולארית באשלים
  3. החלטת מליאת הרשות בדבר מתן רשיונות קבועים למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה
  4. החלטת מליאת הרשות בדבר דחיית בקשותיהם של בעלי רשיונות מותנים להארכת אבני הדרך להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברית לרשת החלוקה
  5. החלטת מליאת הרשות בדבר תיקון רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית המחובר לרשת החלוקה – מכרז קרקע
  6. החלטת מליאת הרשות בדבר תיקון רשיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה
  7. הושלם הליך בחינת אישורי הסגירות הפיננסיות במסגרת ההסדרה למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית המחוברים לרשת החלוקה

להמשך הקריאה לחץ כאן

סקירת מדיניות ורגולציה נובמבר דצמבר