שלום רב

מצורפת בזאת הסקירה לחודשים מאי יוני

עיקרי הסקירה בתחום הסולארי:

1. השר להגנת הסביבה קורא להגדיל את מכסות ייצור האנרגיה הסולארית לקראת המחסור הצפוי בחשמל בקיץ.
2. הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (“הרשות”) אישרה 37 סגירות פיננסיות להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים בינוניים בהספק כולל של 31 מגוואט.
3. הוראות מנהל ענייני החשמל בנושא התקנת מתקן פוטוולטאי הציבור פורסמו לשימוע.
4. מינהל מקרקעי ישראל הקצה בנוהל מיוחד קרקעות בנגב לטובת מיזמים סולאריים.
5. הרשות אישרה מכסה נוספת בסך 30 מגוואט חשמל למתקנים פוטוולטאיים קטנים.
6. החלטת מליאת הרשות מיום 4.6.2012 בעניין ביטול רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחובר לרשת החלוקה.

לקריאת הסקירה המלאה לחץ כאן