והפעם, בנושא אנרגיה סולארית:

1. הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (“הרשות”), פרסמה הצעת החלטה לשימוע בדבר עדכון לוח התעריף למתקנים סולאריים בטנולוגיה פוטו-וולטאית המחוברים לרשמת ההולכה.

2. הרשות פרסמה מסמך בדבר המשך ניהול ההסדרה למתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בינוניים.

3. החלטת מליאת הרשות מיום 30.7.2012 בדבר מתן רשיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית המחוברים לרשמת ההולכה.

4. החלטת מליאת הרשות מיום 30.7.12 בדבר עדכון רשיונות מותנים להקמת מתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית המחוברים לרשת החלוקה.

לקריאה מלאה לחץ כאן