במסגרת סקירה זו יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות הסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה הנוחכית תתמקד בישראל.

לקריאת הסקירה המלאה לחצו כאן