אנרגיה סולארית:

  1. בית המשפט דחה את העתירה כנגד החלטת מנהל מקרקעי ישראל בנושא המיזמים הסולאריים הקרקעיים.
  2. פורסמה רשימת סטאטוס בעלי רשיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה.
  3. החלטת מליאת הרשות מיום 10.9.12 בדבר תיקון רשיונות מותנים להקמת מתקנים בינוניים לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית.
  4. החלטת מליאת הרשות מיום 10.9.12 בדבר תיקון רשיון מותנה לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית.
  5. החלטת מליאת הרשות מיום 10.9.12 בדבר ביטול רשיון מותנה לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית

לקריאת הסקירה המלאה לחץ כאן