E2Z תספק שירותי ניהול, חשבות ואדמיניסטרציה לפרויקטים פוטו-וולטאיים

לקראת כנס אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת משיקות חברת השירותים הפיננסיים ERB ו- זניט אנרגיה ירוקה ייעוץ את ,E2Z שירות חדש ליזמים, משקיעים ומממנים של פרויקטים סולאריים. E2Z מציעה שרות כולל לביצוע כל פעולות הניהול הפיננסי והאדמיניסטרטיבי לפרוייקטים פוטו-וולטאיים.

השירות המוצע הוא שרות מיקור חוץ כולל לביצוע כל הפעולות הנדרשות בחברת הפרויקט בצורה יעילה, מסודרת ומהירה על מנת למקסם את התיגמול מהפרויקט ולמזער את תשומות הזמן הנדרשות מבעלי העניין.

פרוייקטים פוטו וולטאייםשותפות E2Z קמה מתוך ההבנה כי פרוייקט פוטו-וולטאי (PV) הינו יישות כלכלית ועסקית המתנהל ככל חברה פעילה ומצריך נסיון וידע בניהול ההכנסות, ההוצאות, הנכסים, ההיבטים הפיננסיים ומגוון בעלי העניין והזיקה לחלקם בפרוייקט. עם זאת, בניגוד לחברה, לפרוייקט פוטו-וולטאי אין הנהלה פנימית קבועה המטפלת בענייניה על בסיס יומיומי.

במסגרת השירות תבצע השותפות את מכלול המטלות הקשורות בניהול הפיננסי והאדמיניסטרטיבי של חברת הפרויקט הסולארי, כגון: מעקב הכנסות, תשלומים שונים, ניהול ההלוואה, הנהלת חשבונות ודיווחים כספיים, בקרה חשבונאית ותקציבית, דוחות רבעוניים ושנתיים ותספק ליווי כולל החל משלב התכנון ועד להפקת דו”ח מס שנתי.

ERB ו- זניט אנרגיה ירוקה ייעוץ חברו יחד על מנת לשלב את הידע והניסיון של כל אחד מהארגונים כדי לספק ללקוחותיהם שרות ייחודי ומקצועי בתחום הפרויקטים הירוקים בישראל.

יונתן בן-כנען, מנכ”ל זניט אנרגיה ירוקה ייעוץ, אמר: “השירות נולד כתוצאה מפעילות ההשקעות שלנו בחברה קשורה, ממנה למדנו שיש צורך בטיפול מקצועי בכל נושאי הכספים והאדמיניסטרציה של חברות הפרויקט, ולהן בדרך כלל אין הנהלה משלהן. השירות נחוץ למשקיעים, ליזמים, מממנים ולשותפים אחרים, כגון בעלי הנכסים המושכרים לצורך הפרויקט, ביחוד אם חלקם בפרויקט קבוע כאחוז מההכנסות.”

אילן רגב, מנכ”ל משותף של ERB, אמר: “הנסיון הרב ש ERB רכשה במתן שירותי ניהול פיננסי, חשבות ואדמיניסטרציה על בסיס מיקור חוץ לחברות צעירות ולחברות בת ישראליות של תאגידים בינלאומיים מאפשר לנו להציע פתרון מותאם לצרכים המיוחדים של בעלי הענין השונים בפרויקטים סולאריים. אנו מורגלים לתת שרות מקצועי ואמין בעלויות תחרותיות, ומורגלים בדיווח תקופתי, כולל באנגלית, למשקיעים וליזמים. אנו משוכנעים שמכלול השירותים היעודיים שפיתחנו לענף הסולארי, בעצה אחת עם זניט, יתנו מענה הולם לצרכים של בעלי הענין בפרויקטים סולאריים.”

אודות ERB

ERB הינה קבוצת ייעוץ רבת ניסיון הפועלת בתחום הכספים משנת 1995. הקבוצה מעסיקה כ- 50 עובדים ומספקת מגוון פתרונות פיננסיים לכ- 200 חברות שאינן מטפלות באופן עצמאי בתחומים הכספיים השונים בחברה.

ERB לוקחת אחריות על התחום הפיננסי במלואו ומבצעת עבור לקוחותיה משימות המבוצעות בארגונים אחרים על ידי מנהל הכספים, החשב, הגזבר, מנהל החשבונות וחשב השכר.

השירותים הפיננסיים המקיפים של ERB ניתנים לאחר בדיקת דרישות וצרכים יסודית וניתנים בהתאמה אישית לכל לקוח. ההתאמה מאפשרת פתרון מלא לכל צרכיו הפיננסים תוך גמישות מרבית והתאמה לצרכים המשתנים בהתאם לגודל הפרויקט, היקף ואופי הפעילות, מקורות המימון, דרישות הדווח ועוד, כל זאת תחת קורת גג אחת.

אודות זניט אנרגיה ירוקה יעוץ בע”מ

זניט אנרגיה ירוקה ייעוץ בע”מ הנה חברה קשורה לזניט אנרגיה ירוקה השקעות 2009 בע”מ, חברת השקעות המשקיעה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת בישראל ובאירופה.

זניט אנרגיה ירוקה הוקמה ב- 2009 על ידי יונתן בן-כנען, תומר רשף ויהונתן קונפורטי, בעלי ניסיון עשיר במימון פרוייקטים בהיקפים גדולים, לרבות פרוייקטים של אנרגיה מתחדשת, בבנקאות להשקעות ובניהול פיננסי. זניט משקיעה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת כשותף פיננסי ליזמים. לאחרונה השלימה זניט גיוס של כ-30 מיליון שקל לצורך השקעה במיזמים של יזמים סולאריים.