לפני כשלוש שנים נכנסה לתוקפה תקנה ממשלתית המאפשרת התקנה של מערכות סולאריות פוטו-ולטאיות ליצור חשמל על גגות מבנים קיימים.

המערכת הסולארית מייצרת חשמל נקי וידידותי לסביבה ומצמצמת את הצורך ביצור חשמל ממקורות דלק מזהמים. החשמל המיוצר במערכת הסולארית נמכר לחברת החשמל ובעל המערכת מזוכה בתעריף גבוה כתמריץ ליצור החשמל הנקי.

בשנה האחרונה ההסדר הולך וצובר תאוצה בקרב המגזר הביתי כאשר עד היום מותקנות בישראל כ 1300 מערכות על גגות בתים פרטיים.

לצורך התקנת מערכת סולארית נדרש בעל המערכת לקבל היתר התקנה מועדת התכנון והבניה המקומית. תהליך קבלת האישור אמור להיות פשוט אולם בפועל הוא עלול להימשך מספר חודשים כאשר נתקלים בבעיות.

החדשה האחרונה היא שלצורך קבלת היתר למערכת סולארית, נדרש הלקוח לשלם היטל השבחה לרשות המקומית.

מועצת משגב וועדת התכנון המקומית משגב היו מהראשונות בארץ שהוסיפו לרשימת הדרישות למתן היתר את הצורך בתשלום היטל השבחה. מתקבל מצב אבסורדי שמצד אחד הממשלה מעודדת ומתקצבת הקמה של מערכות סולאריות המיצרות חשמל נקי, ומהצד השני הרשות המקומית גובה מס מבעל המערכת. זאת מלבד סירבול של התהליך וגרימה להוצאות נוספות ומיותרות כגון הערכת שמאי לשווי המערכת.

אוכלוסית משגב ידועה בהיותה מתקדמת ובעלת מודעות גבוהה לנושא איכות הסביבה ודווקא כאן בחרה המועצה להערים קשיים נוספים על הציבור.

דב קוטלר, מנכ”ל חברת סולגל אנרגיה, המתקינה מערכות סולאריות באזור הצפון, מספר כי כתוצאה מדרישה זו החלו לקוחות במשגב לבטל הזמנות ולהמנע מלבצע הזמנות חדשות.

המועצה הגדילה לעשות והיא דורשת היום התחייבות של התושב לתשלום עתידי של היטל השבחה, מבלי לנקוב בסכום. או במילים אחרות לחתום על צ’ק פתוח למועצה. כל בר דעת מבין שדרישה כזו היא בלתי סבירה ובהכרח מונעת מתושבי המועצה את היכולת לקבל את ההיתר להתקנת המערכת.

עוד מספר דב קוטלר כי פניותיו החוזרות למועצה נתקלו בעיקר מהתעלמות. תשובה בודדה שנתקבלה זה מכבר היתה כי “המועצה בוחנת את הנושא”. למרות פניות חוזרות ונישנות אל ראש המועצה לא נתקבלה מלישכתו כל תשובה נוספת.

ערן הלל מטל אל מספר שנדרש ע”י ועדת התכנון לשלם היטל בסך 13,500 ₪. ערן נאלץ לשלם את הסכום כיוון שכל עיקוב שהיה נובע מויכוח על הנושא היה מביא לסיום המיכסה וביטול היכולת להתקין את המערכת בכלל.

אם כן זה סיכום המצב. מדינת ישראל מפעילה תוכנית תמריצים ארצית להקמה של מערכות סולאריות על גגות ומועצת משגב, בעלת המודעות הגבוהה לנושא איכות הסביבה מונעת מתושביה את הזכות לקחת חלק בתוכנית.

solgal-misgav