פז סולאר חתמה על הסדר חדששבוע אחרי פרסום ההסדרה להקמת תחנות סולאריות בינוניות: פז סולאר מקבוצת פז חתמה על סדרת הסכמי התקשרות עם קיבוץ חצרים, קיבוץ עין השלושה ובעל קרקע פרטית בצפון הארץ            להקמת תחנות כוח בינוניות בהספק מצטבר של כ- 13 מגה וואט

כל הקרקעות עליהן חתמה פז הן בעלות ייעוד תעשייה או הנדסה. על פי ההסכמים שחתמה, תוכל פז סולאר לתכנן, להקים ולתפעל למשך 20 שנה שלוש תחנות כוח סולאריות בינוניות בטכנולוגיה פוטו וולטאית על שטחים בהיקף של 60 – 100 דונם בכל אתר ובהספק שנע בין 4 – 5 מגה וואט כל אחת.

פז סולאר עוסקת כיום בתכנון, הקמה ותפעול של תחנות כוח מאנרגיה סולארית תוך שיתוף פעולה טכנולוגי עם חברות מובילות בעולם ונחשבת למובילה בשוק הסולארי בישראל.

ע”פ ההסדרה לתחנות בינוניות שפורסמה בתחילת החודש יוכלו יזמים להקים תחנות כוח בינוניות שהספקן מעל 51 קילו וואט ובהיקף מצטבר של עד 300 מגה וואט. על מנת להקים תחנות כוח סולאריות יידרשו היזמים לעמוד בתנאי סף קפדניים לקבלת רישיון. בין השאר, יצטרך בעל רישיון להוכיח זיקה לקרקע בעלת ייעוד מתאים למתקן סולארי, קבלת היתרי בנייה, על היזם להחזיק בלפחות 20% הון עצמי משווי הפרויקט, להעמיד ערבויות ולבצע סגירה פיננסית לעסקה מול הבנקים בפרק זמן קצוב, היתכנות רשת החשמל לקליטת החשמל הסולארי המופק באתר והוכחת יכולת טכנית וביצועית להקמת השדה. הערכות בענף הן כי כעת יכנס השוק הסולארי בישראל לשלב ה”בוגר” ותנאי הסף יבצעו סינון טבעי ויאפשרו רק לחברות בעלות יכולות טכניות מובהקות וחוזק פיננסי לצלוח את תנאי הסף הנדרשים לצורך עמידה ברישיון. כמו כן, תפיסת מוסדות התכנון והבנייה כפי שפורסמה לאחרונה נוטה להעדיף ולמצות את שטחי הגגות בתעשייה ובמסחר וכן שטחי קרקע בייעוד תעשייה והנדסה בטרם תפנה לאשר שינויי ייעוד למטרת הקמת תחנות כוח סולאריות.

פז סולאר הוקמה בתחילת 2009, תחת חטיבת התעשיות והשירותים שבניהולו של פיקי בידרמן, כחברת בת בבעלות מלאה של פז. החיבור הטבעי בין אנרגיה וסביבה הוביל להחלטה.

האסטרטגיה של הקבוצה היא להיכנס לתחום האנרגיות המתחדשות. מאז הקמתה פעלה פז סולאר להקים מגוון תחנות סולאריות על גגות תחנות תדלוק ונכסים נוספים של הקבוצה וכן מתקנים על גגות במגזר ההתיישבותי.

העסקאות שנחתמו השבוע מצטרפות לעסקה שנחתמה בחודש אוגוסט אשתקד בין פז סולאר לבין קיבוץ שדה בוקר להקמת 2 תחנות כוח בהספק מצטבר של 10 מגה וואט. פז סולאר משתתפת במכרז אשלים להקמת תחנות כוח סולארית בהיקף של 15 מגה וואט.

מפז נמסר: “פז סולאר פועלת ומיישמת את ההסדרה החדשה. החברה פועלת לאיתור קרקעות עם ייעוד תעשיה והנדסה והשכרת גגות גדולים של מבני מסחר ותעשייה, בהם ניתן להקים תחנות כוח בטווח זמן קצר ללא צורך בשינוי ייעוד. יתרונה של פז סולאר טמון, בין היתר, ביכולת המקצועית והמימונית להקים תחנה בינונית באופן מהיר תוך שמירה על מבנה הנכס”.