reshut-hachashmalבעקבות הודעתה המפתיעה של חברת החשמל ביום א’ (13.12.09) על סיום מכסת ההזמנות למערכות אנרגיה סולארית מסובסדות למגזר העיסקי (עד 50  קילו וואט) נותרו לקוחות רבים אשר הזמינו     מערכות אלו ללא מענה. כ 200 לקוחות בעלי גגות גדולים שכבר הגישו בקשות התחברות לחברת החשמל נמצאים כרגע בחוסר וודאות אם יכללו בקשותיהם במכסה של חברת החשמל או לא. נכון ליום ד’ (16.12.09) נאמד סך ההספק המותקן או המוזמן לחשמל סולארי בהיקף עסקי ב 43 מגה וואט, חריגה של 8 מגה וואט מהמכסה שהוקצתה העומדת על 35 מגה וואט כרגע.

קצב ההתקנות של המערכות העיסקיות גבר בחודשים האחרונים מאז החגים לאחר שדישדש במשך תקופה מסויימת. באוגוסט האחרון נפל עוד חסם בשוק האנרגיה הסולארית כאשר רשות החשמל אישרה קבלת המחאת זכות לבעלי מערכות כבטחונות להלוואה למימון המערכת. מספטמבר 09 חלה עליה דרמטית בקצב ההזמנות של המערכות, כאשר באמצע נובמבר דיווחה חברת החשמל על צבר הזמנות של 20 מגה וואט, ב תחילת דצמבר דיווחה על 26 מגה וואט וב 13.12 נאלצה להורות על הפסקת קבלת הזמנות עקב צבר של 31.5 מגה וואט.

ברשות החשמל ביקשו הבהרות מדוייקות לגבי מכסת ההזמנות ואיך קרה שההודעה הגיעה במפתיע. דיון בנושא יערך ביום ב’ הקרוב (21.12) בהשתתפות חברת החשמל, רשות החשמל ומשרד התשתיות. מעל 100 חברות בתעשיית האנרגיה הסולארית בישראל מחכות להחלטות הנוגעים בדבר. הישיבה ידונו הגורמים האם להגדיל את מכסת הייצור ואם כן, באיזה תעריף.