משרד התשתיות אישר מכסה חדשהשר התשתיות הלאומיות, ד”ר עוזי לנדאו, אישר את מדיניות ההקצאות של המשרד לגבי מתקני ייצור חשמל מסוג פוטו-וולטאי בהספק מותקן עד 50KW (PV קטן ביתי ועסקי). מסמך המדיניות לשילוב אנרגיות מתחדשות במערך ייצור החשמל בישראל יוצג בכנס אילת איילות.

שר התשתיות הלאומיות, ד”ר עוזי לנדאו:

” המתווה החדש מסיר כל הגבלה של התקנת מערכות סולאריות ביתיות עד 4KW , ובכך מקדם

את מימוש חזון הגגות הירוקים. ההעדפה לאזורי העדיפות הלאומית נובעת מתוך מדיניות כוללת לפיתוח הפריפריה, ונועדה לעודד העסקת כוח אדם מקומי.”

המכסות שאושרו:

ביתי עד 4KW- ללא הגבלה עד דצמבר 2014.

ישובים בפריפריה- מתקנים פרטיים בהספק מותקן של עד 4KW ומתקנים עסקיים של עד 50KW – ללא הגבלה עד דצמבר 2014. מדובר בישובים שהוגדרו בתחום אזורי העדיפות הלאומית בהתאם להחלטת הממשלה 1060 מיום 13.12.09.

מבני ציבור – מכסה מיוחדת של 30MW למתקנים על גגות מבני ציבור, בדגש על מוסדות חינוך. זאת מתוך תפיסה כי הקמת מתקנים סולארים על גגות של מוסדות חינוך יקרבו את התלמידים לנושא ואף יצרו אלמנט חינוכי תוך הקניית ערכים.

יהודה ושומרון – הקצאה מיוחדת של 2 MW בתעריף הקודם שנועדה לפצות את התושבים על כי עד כה נמנעה מהם האפשרות לקחת חלק בפעילות השוק הסולארי, בשל אי-מתן אישורי מכירת חשמל לרשת מהמינהל האזרחי. המכסה נקבעה על פי חלקם היחסי באוכלוסיה ואינה קשורה ליכולתם לקחת חלק בשאר המכסות.

על גגות שאינם בישובי הפריפריה ו/או על מבני ציבור– מכסה של 50MW.

נכון להיום הותקנו כ- 10MW מתוך סך הבקשות שהוגשו, להתקנת מתקני יצור חשמל מסוג פוטו-וולטאי עסקי עד ה-14/12/09. (יום ההודעה של חברת חשמל על סיום המכסה הקודמת, של 35 MW). מתוך המכסה הביתית של 15 MW הותקנו מתקנים בהיקף של כ – 2 MW.

הרשות לשירותים ציבוריים חשמל תתבקש ע”י משרד התשתיות להתאים תעריף בהתאם למכסות שהוקצו. בנוסף יצרה חברת חשמל, בהנחיית משרד התשתיות, מערכת חדשה לניהול מכסות. המערכת תהיה ” שקופה” ומטרתה למנוע חוסר הוודאות תוך הצגת הנתונים בזמן אמת (ON- LINE).

סוג המתקן

הקצאה

בייתי- עד 4 KW

ללא הגבלה עד דצמבר 2014

עסקי

50MW

מבני ציבור

30 MW

תושבי יהודה ושומרון

2MW

פריפריה- פרטי

ללא הגבלה עד דצמבר 2014