בשבועות הקרובים, צפוייה רשות החשמל להסיר כל מגבלה קיימת לייצור של חשמל סולארי במתקנים סולאריים בהספק של עד 50 קילו וואט. ההחלטה התקבלה ברשות החשמל לאחר שהמכסה נגמרה . אותה מכסה שנקבעה עוד בשנת 2009 עומדת בפני מיצוי, האמנם אנו עומדים בפני ביטול המכסה למתקנים סולאריים קטנים ?

החדשות הטובות שמגיעות מרשות החשמל אולי מקבלות רוח נגדית מחברת החשמל, אבל אין להניח שניתן יהיה חעצור את המהלך הסולארי החדש, מהלך שייתן תנופה אדירה לתחום הסולארי בישראל. בשנת 2009 התנפלו מאות מבקשי איכות סביבה ויזמים על השוק הסולארי ומילאו תוך חודשים ספורים את המכסות הסולאריות למתקנים קטנים, המכסה שעמדה על 43 מגה וואט בעיקר בגלל התעריף הגבוה שהיה נהוג אז עבור כל קילו וואט של חשמל סולארי – 2.04 שקלים.

בעקבות השימוע של חודש מאי האחרון, ביקשה הרשות להגדיל את המכסה פעם נוספת בגלל ביקוש אדיר של הציבור ובגלל המודעות לחשמל ירוק ואנרגיה חלופית. באותו שימוע דובר על מכסה חדשה עד לשנת 2014 שתעמוד על 135 מגה וואט של חשמל סולארי שייוצר בישראל ויצעיד אותה לעבר החזון של אחוזים רבים ממשק החשמל – מיוצרים על ידי מערכות סולאריות. כיום כבר מדברים על תעריף חדש, דיפרנציאלי, עם מכסה בלתי מוגבלת. כלומר, תשלום של תעריף לא קבוע ליצרן החשמל, על פי כמות הקילו וואט שהוא מייצר ועל פי גודל המערכת הסולארית שלו.

עידוד המערכות הסולאריות הקטנות בא בד בבד עם עידוד ובנייה של מתקנים גדולים לייצור של יותר מ 50 קילו וואט כל אחד. שמונה מתקנים חדשים כאלו עתידים לקום בחודשים הקרובים, בעיקר בדרום הארץ.

כולם תקווה שהתפנית המבורכת תעיר משנתה את התעשייה הסולארית שכבר למעלה משבעה חודשים מושבתת כמעט לגמרי. חברות סולאריות רבות, לקוחות ונותני שירותים מחכים למוצא פיה של רשות החשמל לגבי ביטול המכסה למתקנים סולאריים קטנים. גם אנחנו.