saving energyבכנס שנערך לאחרונה בנושא אנרגיה סולארית הודיע נציג רשות החשמל, ראש תחום רישוי-ייצור, עודד אגמון, כי ההחלטה על תמרוץ ותעריפים למתקנים בינוניים לאנרגיה סולארית רק בסוף 2009.

עד סוף 2009 מתכוונת הרשות להסדיר את התמריצים למערכות אנרגיה סולארית בינוניות. מערכות אלו יעבדו בהספקים של מ 51 קילו ואט ועד 5 מגה ואט. הרשות מאמינה כי הבום הגדול של התחום עדיין לא הגיע, אך התמרוץ שניתן למערכות קטנות היה כדאי מאוד ובשל כך נוצרו חברות אנרגיה סולארית רבות בשוק, שתפקידם כיום הוא למצוא שטחים על הגגות.

שימוע בנושא מערכות סולאריות הבינוניות התקיים כבר בחודש מרץ השנה. החסם היחיד כיום בתחום זה הוא החלטה של הרשות לגבי התעריפים והתמריצים. מאז השימוע ממתינות חברות אנרגיה סולארית רבות שכבר חתמו הסכמים להקמת מערכות כאלו, להחלטת הרשות. רבות מחברות האנרגיה הסולארית מאוכזבות מדחייה זו ומכך שהן יאלצו לחכות זמן נוסף כדי להתחיל ולהקים את מערכות האנרגיה הסולארית הבינוניות.

נציג רשות החשמל, אגמון, מסר כי הרשות שואפת לעמוד ביעד הסולארי שקבעה הממשלה והוא הפקת 10% מייצור החשמל בארץ מאנרגיות מתחדשות עד שנת 2020. עד היום הוקמו בארץ 170-180 מערכות אנרגיה סולארית. 100 מתוך המערכות הסולאריות שהותקנו הן ביתיות. היקף הייצור כיום של מערכות האנרגיה הסולארית הוא כ 3 מגה וואט. מערכות חשמל סולארי ומערכות תרמו סולאריות עומדות בבסיס הכנס אילת אילות 2011.

כיום חברות רבות עומדות ומחכות להחלטה לגבי התמרוץ שתיתן רשות החשמל למערכות אנרגיה סולארית בינוניות. התמרוץ הינו החסם העיקרי העמוד כיום בפני חברות סולאריות אלו. חברות כמו ערבה פאוור, שנרכשה לאחרונה ע”י חברת סימנס (40%) טוענת כי יום לאחר שיוחלט על העידודים והתמרוצים לתחום, היא תוכל להתחיל בבניית תחנת אנרגיה סולארית ראשונה.

נקווה כי החלטת רשות החשמל תתקבל במהרה ונוכל לראות מערכות אנרגיה סולארית בינוניות קמות בארץ וממשיכות לשנות את שוק האנרגיה בישראל. בחודשים האחרונים דווח בתקשורת בהרחבה על עסקאות למערכות אנרגיה סולארית בינוניות שנחתמו בארץ. גם בפורטל סולאר ישראל דיווחנו על תחנות כוח סולאריות שעומדות לקום.