תעריף למערכות סולאריות בינוניותלמרות החלטת רשות החשמל מפברואר האחרון, החליטה מליאת הרשות (ב’, 21.12) להקטין את תעריף הסבסוד לחשמל סולארי שיופק ממערכות בינוניות (51 קילו וואט עד 5 מגה וואט). התעריף     למערכות סולאריות בינוניות שנקבע לפני 10 חודשים בלבד עמד של 1.58 ש”ח בעוד התעריף החדש נמוך ממנו ב 9 אגורות – 1.49 ש”ח. החלטה זו, לפי גורמים בענף, מעמידה את כדאיות הקמת המערכות הבינוניות בספק. החדשה הטובה מהדיון שנערך ביום ב’, 21.12 היא לאפשר הקמה של יותר ממערכת אחת בכל אתר עד להספק של 10 מגה וואט לאתר.

החלטות אלו התקבלו לאור אולטימטום שהציב שר התשתיות, עוזי לנדאו, לפני כחודש לרשות החשמל לפרסם את ההסדר למערכות סולאריות בינוניות עד סוף השנה. מליאת רשות החשמל אמורה לאשר החלטות אלו במהלך השבוע הבא ובכך לתת תמריץ חשוב לשוק האנרגיה הסולארית הישראלי, שספג מהלומה לאחרונה כאשר מוצו המכסות למערכות עיסקיות הרבה לפני המועד המשוער והשאירו חברות רבות בחוסר וודאות.

התעריף למערכות הסולאריות הבינוניות ינתן למכסה של 300 מגה וואט והחל משנת 2011 יופחת התעריף ב 5% כל שנה למשך 7 שנים. בעקבות אישור ההסדר צפויים להיכנס לשוק האנרגיה הסולארית יזמים מבוססים יותר עם יכולות פיננסיות גבוהות ולקדם את הנושא בישראל משמעותית. הדרך לקבלת רשיון להפעלת מערכת סולארית בינונית תכלול הוכחת בעלות על קרקע בסדר גודל של 8 דונם לכל מגה וואט מותקן. כמו כן, יצטרכו היזמים להביא 20% מעלות המערכת בהון עצמי, ערבות בנקאית של 5% והוכחת נסיון מעשי בתחום הסולארי.