green energy

אנרגיה ירוקה

ההגדרה המילונית של אנרגיה ירוקה, היא אנרגיה אשר אינה מזהמת את הסביבה בתהליך הייצור שלה. אנרגיה ירוקה עומדת למול תהליכי ייצור אנרגיה אחרים ומוכרים לכולנו, על ידי שריפת דלק, מאובנים ועוד. דרכי הפקת אנרגיה אלו, פולטות מזהמים בעצם השריפה ומזהמים את הסביבה. מעבר לענני רעלים, תהליך זה כמובן מגביר את התחממות כדור הארץ. קידום אנרגיה ירוקה בישראל ובעולם חיוני ביותר למען הדורות הבאים, הן בעצם שימור הסביבה והן בהפחתת רעלים באוויר שכולנו נושמים.

להבדיל מהמונח אנרגיה מתחדשת, אנרגיה ירוקה איננה מבטיחה את הישמרות מקור האנרגיה לאחר הפקת האנרגיה. אנרגיה מתחדשת מתייחסת למקורות אנרגיה כמו אנרגיית רוח ואנרגיית שמש. מקורות אנרגיה אלו משתמשים במקורות טבעיים לייצור אנרגיה, משבי רוח וקרני השמש ואינם מכלות אותם. השמש תמשיך לזרוח גם לאחר שפנלים סולאריים יפיקו חשמל סולארי מקרניה, הרוח תמשיך לנשב גם לאחר שתסובב מדחסים אשר ייצרו חשמל בטורבינה. אנרגיה ירוקה מתייחסת גם למקורות אנרגיה מתחדשת אך גם למקורות אנרגיה כמו אתנול וביו דיזל.

שימוש בדלק מסוג אתנול הפך פופולארי באסיה בברזיל ובכמה מדינות בארה”ב בגלל הזמינות לחומרי הגלם לייצור האתנול. גידולים עתירי פחמימות כגון תירס וקנה סוכר משמשים להפקת הדלק, כאשר בסופו של יום כמות פחותה בהרבה של פחמן נפלט לאטמוספרה. שנו גם שימוש קטן של אנרגיה ירוקה בישראל, לדלקים מסוג אתנול.

בדומה לאתנול, הביו דיזל גם הוא משמש כמקור של אנרגיה ירוקה. הביו דיזל מופק משמנים צמחיים כמו סויה, קנולה, תירס, קוקוס ועוד. כמו גם משמן טיגון משומש ושומן של בעלי חיים. ביו דיזל מתאפיין בתכונות לא רעילות ומתפרק במהירות יחסית מה שמקנה לו חתימה זיהומית נמוכה.

גם בעידוד של אנרגיה ירוקה וגם על ידי שימוש במקורות אנרגיה ירוקה חשוב לזכור שאת המקורות עצמם ייצרו בטכנולוגיות מזהמות. ייצור של פאנלים סולאריים מצריך שימוש במתכות כבדות וחומרים מסוכנים, להבי הטורבינות של שבשבות הרוח מיוצרות, משונעות ומובלות ברחבי העולם על ידי מטוסי ענק ומשאיות מזהמות, שימוש מאסיבי בגידולי תירס לדלק במקום למזון פוגע במרקמי החיים בטבע הברזילאי ועוד. עדיין – יש יתרון עצום לצורך באנרגיה ירוקה !

אפשרות התגובות סגורה